Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

KM2

Tävlingen inlagd:

2020-09-02

Tävlingsdatum:

2020-09-20

Sista anmälningsdatum:

2020-09-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Marcus Ronsten

Biträdande Tävlingsledare:

Lars Jakobsson

Raceontroller:

Anders Cedergren

Domare:

Göran Ekström

Teknisk chef:

Göran Cedergren

Säkerhetschef:


Miljöchef:

Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gute Banan

Tidsplan:

OBS anmälan sker vid inpassering till Depåområdet. Kom inte i sista minuten.

Anmälan 07:30 - 8.30
Besiktning 8:30 - 9:00 Sker i rangeringsfollan OBS! endast föraren + bil

Förarsammanträde: Inget fysiskt sammanträde. det kommer att publiceras ett elektroniskt
på www.folkracegotland.se

Första Start : 9:30

Resultatlistan anslås:

Resultat kommer att publiceras på via hemsidan www.folkracegotland.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 förlottade omgångar + finaler som
Kvalheat 3 varv. Finaler 5 varv.

Normalt 6 bilar i varje heat (flytande start).

Finaler: A-final,
Vid fler än 25 st i klassen så kommer B -final.
Vid fler än 30 st startande i klassen så kommer C-final att köras.

Runner upp tillämpas.

Alternativspår kommer att köras.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:

senior,junior,vetaran, Dam

Startuppställning:

Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heat nummer i depån samt ljudsignal. Normalt startar se

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat uteslutning ur heatet Vid tjuvstart i Finalerna startas heatet om samt vid andra tjuvstart av samma förare uteslutas denne förare och placeras sist i finalen. Omstart sker omgående.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Seniorer/Damer/Veteran 200:- , Juniorer 100:- .
Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser delas ut till A finalerna samt ev. B -final/C- final.
1 :a 7 poäng 2:a 5 poäng o.s.v.

Endast förare som passerat mållinjen och blivit avflagade får poäng.

Vid lika poäng så räknas högst poäng i omg3, omg 2 osv
kan ej särskiljning sker lottning av tävlingsledningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

SMS Lars Jakobsson 0705-281593

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

lasse@follingbo.se

Resor till Gotland
Rabatterade ”idrottsresor” bokas hos Destination Gotland Tel
0771 – 22 33 50 eller via E-post: specialresor@destinationgotland.se

Funktionär
Förare boende på Gotland medför två (gärna fler Funktionärer).
Funktionärer skall infinna sig i mycket god tid på tävlingsplatsen samt delta i
funktionärssammanträde. Funktionär som är 70+ eller personer i riskgrupp kan ej vara
funktionär.

Covid-19
Tävlingen körs helt publikfri.
Varje tävlande kommer att vid den administrativa incheckningen
tilldelas max 3 st armband som berättigar tillträde till
tävlingsområdet, (förare + 2 teammedlemmar).
De som inte kan uppvisa sitt armband under tävlingen kommer att avvisas från
området.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet,
och ger bland annat följande rekommendationer till oss som ansvarar för
idrotts- och tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls,
utan stanna hemma. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

2. Personer över 70 år eller personer i riskzon skall stanna hemma.

3. Minska närkontakt, håll avstånd i depå samt på åskådarplats.

4. Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till
god handhygien.

5. Undvik trängsel! Håll avstånd!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se