Inbjudan till Malungs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Malungs MK

Tävling:

Halloweenracet

Tävlingen inlagd:

2020-09-10

Tävlingsdatum:

2020-10-31

Sista anmälningsdatum:

2020-10-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Conny Holmberg 070-6689575

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Niclas Person Östmark

Domare:

Christer Carlsson 070-5547597

Teknisk chef:

Anders Wärmedal

Säkerhetschef:

Victor Algeblad Jensen

Miljöchef:

Mikael Lindström
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Motorbanan Malung, 2km mot Mora. 070-3985191

Tidsplan:

07.00-09.00 Anmälan.
07.00-09.00 Besiktning på startplattan.
10.00 Första start.

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan. Resultatlistan publiceras sedan på Malungs MK:s hemsida

Tävlingens genomförande:

P.g.a. Covid-19 kommer Administrativ incheckning ske i samband med infart till motorstadion.
Vid administrativ incheckning kommer förare samt max 2 st teammedlemmar att få tillträde till motorstadion.
Armband utdelas som sedan kan komma att kontrolleras.
Teammedlemmar skall anlända samtidigt som föraren.

Varje förare kör 3 kvalheat a’ 3 varv.
Genomförande: Finaler körs i 5 varv. Runner up.
Seniorer kör A och B-final vid minst 18 startande. C-final vid minst 24 startande. D-final vid 38 startande.
Juniorer samt Dam/Veteran kör A och B-final vid minst 14 startande. C-final vid minst 22 startande. D-final vid 38 startande.

Poäng beräknas: 7,5,4,3,2,1. Svartflagg och ej fullbordat heat 0 poäng.
Vid särskiljning gäller följande:
1. Högsta totalpoäng alla 3 omgångar.
2. Högsta enskilda poäng oavsett i vilken omgång.
3. Näst högsta poäng oavsett i vilken omgång.
4. Tredje högsta poäng oavsett i vilken omgång.
5. Högsta poäng i omgång 1.2.3
6. Vid lika i alla föregående sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen är öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, dam, veteraner.

Antal startande i respektive klass:

max 90, min 6

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 90

Startordning:

Junior, Dam/Veteran och Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd. Ljusstart.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag vid tjuvstart. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt gällande Fr-reglemente

Avgifter:

Junior: 200:-
Senior/Dam/veteran: 300:-
Gällande betalning av anmälningsavgift, se nedan.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-3985191

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-3985191 Återbud skall lämnas senast 48 timmar före tävlingens början.

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

Övrigt:

Ström för svetsning finns vid elverket.

Anmälningsavgift:

Anmälningsavgift skall betalas i förväg efter erhållen startbekräftelse och senast tisdag den 27/10 genom antingen swish eller insättning på bankgiro. Betalningen skall märkas med startnr. Om startavgift ej är betald erhålls påminnelse, är inte avgiften betald efter det går startplatsen vidare till annan förare.

Delad bil:

Ni som delar bil var vänlig meddela detta vid anmälan under övrig information.

Covid-19:

Tävlingen körs helt publikfri. Varje tävlande kommer att vid den administrativa incheckningen tilldelas max 3 st armband som berättigar tillträde till tävlingsområdet, (förare + 2 teammedlemmar). De som inte kan uppvisa sitt armband under tävlingen kommer att avvisas från området. Samtliga ska komma till tävlingsplatsen samtidigt.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet och ger bland annat följande rekommendationer till oss som ansvarar för idrotts- och tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alla, utan stanna hemma.

2. Personer över 70 år eller personer i riskzon bör stanna hemma.

3. Minska närkontakt, håll avstånd i depå samt på åskådarplats.

4. Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till god handhygien.

5. Undvik trängsel! Håll avstånd!


Välkomna till en fartfylld dag i Malung

Startlista

Finns på FB Malungs MK


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se