Inbjudan till Stockholms bilklubb/ Folkrace Åland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Stockholms bilklubb/ Folkrace Åland

Tävling:

POTATISRACET

Tävlingen inlagd:

2020-09-10

Tävlingsdatum:

2020-10-03

Sista anmälningsdatum:

2020-09-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mattsson Christoffer +358400745076

Biträdande Tävlingsledare:

Björkman Tobias +3584575541503

Raceontroller:

Björkman Tobias +3584575541503 Karlsson Jesper +3584573424091

Domare:

Lindroth Kaj +3584573134186

Teknisk chef:

Mattsson Daniel +3584570229615

Säkerhetschef:

Mäkilä Patrik +358404812900

Miljöchef:

Strode Julija +358401272740
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Vessingsboda, Lemland, Åland

Tidsplan:

kl 8:30 Anmälan och besiktning
kl 10:00 Funktionärsmöte i klubbhuset
kl 10:30 Förarmöte i depån
kl 11:00 Start

Resultatlistan anslås:

Vid tävlingssekretariatet och på anslagstavlan vid startplattan efter avslutad tävling

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i tre klasser: Junior. Dam/Veteran och Senior. Om anmälda i Dam/Veteran
inte uppnår minst 15 deltagare så körs klassen ihop med Senior. Samtliga klasser kör fyra
omgångar med fyra varv per heat. Runner up tillämpas i finalerna som körs i fem varv.
Alternativspåret körs en gång per heat och en gång i finalerna. Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1
Särskiljning vid lika poäng sker enligt placering i omgång 4,3,2,1 och därefter lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Reservlista om fler än 100 seniorer är anmälda

Startordning:

Juniorer. Dam/ Veteran. Senior

Startuppställning:

Sex(6) bilar i bredd med ready to race följt av lampstart.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Två st tjuvstarter av samma ekipage leder till uteslutning i heatet.

Däckbegränsning:

Fritt utan dubb, enligt gällande reglemente

Avgifter:

Junior 200 SEK/20€
Övriga 300 SEK/30€
Vid återbud senare än 48 timmar före tävlingens början,skall en administrativ avgift
erläggas med 500 SEK/50€

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister!
Prisutdelningen sker genast efter anbudstidens slut

Upplysningar, telefonnummer:

Patrik Mäkilä +358404812900

Återbud, telefonnummer:

Patrik Mäkilä +358404812900

Anmälan till:

Patrik Mäkilä +358404812900

E-post:

makilapatrik@gmail.com

Hemmaförare:
Hemmaförare anmäler funktionär vid anmälan till tävlingen i rutan
övrig information vid anmälan. Hjälper även till med uppstädning av området efter
tävlingens slut.

Licens:
FÖRARE!!! Tänk på att det går att lösa endagslicens via LOTS!

COVID-19:
Vi följer SBFs rekommendation för Covid-19


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se