Inbjudan till Hästveda FRC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hästveda FRC

Tävling:

Klubbtävling

Tävlingen inlagd:

2020-10-01

Tävlingsdatum:

2020-10-31

Sista anmälningsdatum:

2020-10-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tobias Nordlund, 0705 91 73 79

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Andreas Cronsell

Domare:

Tommy Ask

Teknisk chef:

Marcus Claëson

Säkerhetschef:

Jens Claëson

Miljöchef:

Fabian Claëson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Lokal tävling

Tävlingsplats:

Harabackens Motorstadion. 0705 91 73 79

Tidsplan:

Administrativ incheckning 08.00-09.00
Besiktning 08.00-09.15 i depån.
Förarsammanträde 09.30 på startplattan.
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan. Slutgiltiga resultatlistor kan hämtas vid ”Anmälan” efter tävlingen. Skickas ej ut till förarna.

Tävlingens genomförande:

Tre kvalomgångar samt final , vid minst sju anmälda per klass , samtliga kör
final.
Vid mindre än sju anmälda per klass körs 4 heatomgångar på poäng, alla
räknas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer med licens i Hästveda FRC

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:

Junior, Dam, Senior.

Startuppställning:

6-5-4-3-2-1

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid incheckningen. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartar en gång får straffet att köra alternativspåret samtliga varv i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar två gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd.

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-. P.g.a. rådande omständigheter med Coronapandemin så kommer WO-avgift ej att tas ut vid för sen avanmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning sker i samband med klubbens årsfest.

Upplysningar, telefonnummer:

Tobias, 0705917379

Återbud, telefonnummer:

Via anmalanonline.se. Efter anmälningstidens slut till hfrc@telia.com

Anmälan till:

Anmälan på www.anmalanonline.se. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 2020-10-26

E-post:

hfrc@telia.com

Säkerhet

I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA GULFLAGG.
Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån. Kom ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst 6kg) vid sin depåplats.

Miljö

OBS!! Presenning av lättviktstyp (flätad) är ej godkänd.

Delad bil

Anges på anmälan med vem man delar bil med

Hemmaförare

Ange gärna en funktionär med namn och tfnnummer på anmälan.

Grillning

Grillning får ENDAST ske på anvisad plats på tävlingsdagen.

Faktafunktionärer

Anges i PM på tävlingsdagen


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se