Inbjudan till SMK HELSINGBORG

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK HELSINGBORG

Tävling:

Speaker Hjelms Sverigeresa

Tävlingen inlagd:

2021-05-26

Tävlingsdatum:

2021-06-20

Sista anmälningsdatum:

2021-06-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Michael Sörensen 0709-148041 joakim hallengren 0731507617

Biträdande Tävlingsledare:

Annika Sörensen 0700-918904

Raceontroller:

per-erik åberg , Mats Myrberg

Domare:

Andreas Cronsell 0705-533532

Teknisk chef:

Christoffer Gudmundson 0708-550517

Säkerhetschef:

Henrik Friberg 0733-940095

Miljöchef:

jim oscarsson 0733-861108
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Väla Motorstadion,Andesitgatan 1 Helsingborg

Tidsplan:

Tävlingens genomförande:
Lördag: Depå öppnar Lördag 17.00
Anmälan: 18.00-19.15
Besiktning på startplattan: 18.00-19.30
Söndag:
Anmälan: 06.00-07.45
Besiktning på startplattan : 06.00-08.00
Funktionärsmöte på startplattan 08.15
Förarmöte ropas ut av speaker 08.30
Första start : 09.00

Preliminär tidsplan
Kval 1 + kval 2
Lunch
Finaler
prisutdelning
anbud

Förarmötet ersätts utav skriftligt instruktioner som du får i samband med anmälan och
det kommer även att ropas ut i högtalarna av speaker

Resultatlistan anslås:

Efter avslutat heat i fönstret på sekretariatet.Efter avslutad omgång på anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

PUBLIKFRI TÄVLING!!!!!

ANGE I ANMÄLAN OM NI KÖR FWD ELLER RWD UNDER ÖVRIGT.BESIKTNINGEN:
ENDAST FÖRAREN FÅR MEDVERKA VID BESIKTNING,JUNIORER FÅR TA MED
SIG EN (1)MEKANIKER,SITT KVAR I BILEN TILLS DU FÅR VIDARE INSTRUKTIONER AV
FUNKTIONÄR,TACK!


Max 150 startande, Vid över 150 anmälda kommer det att upprättas en reservlista.
Reserverna rings in vart efter återbud inkommit.

Alla kör 2st kvalomgångar och sedan går samtliga förare med poäng till final.

DET TILLÄMPAS RUNNER UP I SAMTLIGA FINALER DÄR 1:AN OCH 2:AN KVALIFICERAR
SIG
TILL EN HÖGRE FINAL. Runnerup rutor kommer att finnas vid lottningsfållan den som är
runner up kommer få 2 min från det att heatet har rullat ner på startplattan.

Juniorer kör ej delade klasser men kör under samma koncept som senior med 2
kvalomgångar
sen går samtliga med poäng till final.

3 varv i kvalen 5 varv i A,B,C final i resterande finaler körs 3 varv.
DAMERNA kör ihop med SENIORERNA

Alternativspåret: Kommer att användas OCH SKALL KÖRAS EN GÅNG PER HEAT.

Rödflaggat heat körs OM DIREKT och ni kör ner direkt till line uppen INGET SKRUVANDE
I
DEPÅ.

Heatindelning är preliminär och framkallningschef kan ändra fritt. Ni som delar bil,
SKRIV
DETTA I ANMÄLAN SKRIV ÄVEN VEM NI DELAR MED i er anmälan så lottar vi in er med
så
många heat som möjligt emellan er.

VI KOMMER ÄVEN ATT TILLÄMPA 2 MINUTERS REGELN.

särskiljning inför finaler omg 2,1 därefter sker lottning av personalen i seketeriatet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer,dam, juniorer.

Antal startande i respektive klass:

Min 60 Max 150 vid anmälningstidens utgång.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150

Startordning:

Preliminärt:senior fwd,junior,senior rwd

Startuppställning:

Max 6-bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6kg pulversläckare och uppsamlingskärl som skall finnas under alla tävlingsfordon

Åtgärd vid tjuvstart:

i kvalen 2 poängs avdrag i finalen är du under observation andra tjuvstarten av samma förare inbär uteslutning

Däckbegränsning:

Enligt reglementet.däck utan slirskydd. All form av däckrensningmed motorn igång ät förbjudet.

Avgifter:

Juniorer 200kr
Senior, 300kr
w.o efter den 17/6 kl 18.00 kommer faktureras med 500kr
avlysning: vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa
tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till finalisterna i A,B,C
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1

Upplysningar, telefonnummer:

joakim hallengren 0731507617 eller Michael Hjelm 0732473669

Återbud, telefonnummer:

Joakim Hallengren 0731507617 även efteranmälan.

Anmälan till:

Endast via anmälan online

E-post:

smkhbgfolkrace@gmail.com

Publikfri Tävling

Det kan komma förändringar i hur vi skall förhålla oss med corona beroende på FMH.
incheckning kommer att ske utanför grindarna där varje tävlande kommer tilldelas 5st
armband
som berättigar tillträde till tävlingsområdet (förare+4 teammedlemmar).
DEN SOM INTE KAN UPPVISA SITT ARMBAND PÅ ARMEN KOMMER ATT AVVISAS FRÅN
OMRÅDET.

SPEAKER

Michael Hjelm

DEPÅCHEF

Stefan Persson 0707558565

Buss,Husbil,Husvagn

Skriv i anmälan om ni kommer med större fordon över 6m och ca storlek på dom.
NI SOM KOMMER MED BUSSAR OCH STÖRRE FORDON ÖVER 5M SKALL KONTAKTA NÅN
DEPÅCHEF INNAN INFART PÅ DEPÅ OMRÅDET .
El kommer att finnas i viss mån och kommer att kosta 100kr och kan ej förbokas!!
och det skall stå minst 3 tävlingsbilar till stora bussar över 8m. och Depåchefen kommer
att
avgöra var ni skall stå i depå och detta skall respekteras! Inga husvagnar i depån.

Ljudmätning

Vi kommer att uföra ljudmätning och bestraffa enligt regelboken

Alkotest

VI KOMMER HA ALKOTEST

Kiosken

Kommer att vara öppen från 18.00 på Lördagen på lSöndagen 07.00 till tävlingen är
slut.

COVID-19

Vi kommer köra tävlingen publikfritt och förare tillåts endast medtaga 4
teammedlemmar.(max
5 personer/startnummer inklusive förare) det kommer finnas ordnings vakter som
säkerhetställer att det inte kommer in publik.
i depån och tillhörande lokaler vill vi att ni tänker på hålla avstånd till varandra och se till
att
tvätta händerna som ofta som möjligt.
Du som är sjuk,även mildare symtom skall stanna hemma.
personer över 70 år eller personer i riskzon bör stanna hemma.
minska närkontakt,håll avstånd i depå och på publik platserna.
Vi ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till god
handhygien.
undvik tränsel och håll avstånd vid insläpp och kiosken m.m

Swish

vi tar gärna emot swishbetalningar till anmälan och kiosken, men det fungerar lika bra
med
kontanter.

MEKANIKER/ TEAM MEDLEM

Varje förare får ta med sig 4st Mekaniker/team medlemmar oavsett ålder

Hemmaförare

Skall anmälan 1st funktionär på anmälan under övrigt!! vid problem tag kontakt med
MICHAEL
SÖRENSEN


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se