Inbjudan till Rosendals MK/MK Gutarna "Folkrace Gotland"

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Rosendals MK/MK Gutarna "Folkrace Gotland"

Tävling:

Guta Festivalen

Tävlingen inlagd:

2021-03-29

Tävlingsdatum:

2021-07-20 -> 2021-07-24

Sista anmälningsdatum:

2021-05-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson 0705-281593

Biträdande Tävlingsledare:

Janne Lönnmark

Raceontroller:


Domare:

Åke Gustafsson

Teknisk chef:

Leif Magnusson

Säkerhetschef:

Roland Stavlind

Miljöchef:

Roland Stavlind
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

Anmälan skall ha skett före besiktning.
Vagnsböcker kan samlas in vid första besiktningstillfället.

Depån öppnar onsdagen den 15/7 kl 16:00

Måndag 19 /7 All besiktning skall ske på måndag.
Anmälan från 14:30
Besiktning från. 15:00-19:00

Vid särskilda skäl kan besiktning ske på Tisdag morgon,
Anmälan skall ske till tävlingsledaren.

Tisdag, Torsdag, Lördag
Funktionärssammanträde: 07:00
Förarsammanträde: 07:00
Första start kl. 08:00

Tävlande skall vara på plats från kl 06:45
för eventuell stickprovsbesiktning.

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan vid i depån. Slutlig resultatlista finns på hemsidan www.folkrace-gotland.se Resultatlista kan erhållas även enligt

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs under 3 dagar.

3 förlottade omgångar Tisdag, Torsdag samt 2 förlottade omgångar på Lördagen Varvid
flytande start tillämpas. Olika bansträckningar kan förekomma de olika dagarna.
Alternativspår kommer att användas alla dagar.

Varje heat omfattar tre varv med normalt sex bilar i varje heat. Finalerna omfattar
sex varv.

Vid mindre än ett heat föranmälda damer eller veteraner sammanslås klassen med
seniorklass.

Ett lag består av tre förare oavsett klass:

Laget och dess namn anmäls på plats på separat blankett.
Lagmedlemmarna behöver inte tävla för samma klubb.

Finaler:
Vid fler än 30 startande i klassen kommer 16st förare med mest poäng att tas ut för
A-final, B-final, C-final. 1: a C-final går till B-final, 1: a B-final går till A-final.

Vid färre än 30 startande i klassen och fler än 20 startande i klassen kommer 11 förare
med mest poäng att tas ut för A-final, B-final. 1:a B-final går till A-final.

Vid fler än 40 startande i klassen kommer 5st förare med mest poäng att tas ut för D-
final,1:a i D-final går till C-final.

Antal startande i finalerna, 6st i varje final. Runner upp i alla finaler.
Kvalificeringen till Finalerna görs på den totala poäng som man erhåller under de
3 dagarnas omgångar.

Lagtävlan
Poängen i alla omgångarna varje dag räknas samman. Vid lika poäng, mest poäng dag
3 sedan dag 2 osv.

Poängberäkning
Kvalheat 1-6: 1: a 7 p, 2: a 5 p, 3: a 4 p, 4:a 3 p, 5:a 2 p, 6:a 1 p.
Kvalheat 7-8: 1: a 10 p, 2: a 8 p, 3: a 6 p, 4:a 4 p, 5:a 2 p, 6:a 1 p.

Vid fullt startfält blir man reserv. Man kan bli inringd för att delta med kort varsel.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

270

Startordning:

Startordningen gäller samtliga kvalificeringsheat och sker i följande ordning: Damer, Veteran, Juniorer och seniorklass.

Startuppställning:

Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heat nummer i depån samt ljudsignal. Normalt startar se

Miljö:

Se G2

Folkracebanan ligger inom område för inre vattentäkt. Särskild hänsyn skall därför tas till miljön. Vid parkering/uppställning i depån, skall det under tävlingsbilen, finnas lämplig anordning för uppsamling av olje- och vätskespill. samt även presenni

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat uteslutning ur heatet Vid tjuvstart i Finalerna startas heatet om samt vid andra tjuvstart av samma förare uteslutas denne förare och placeras sist i finalen. Omstart sker omgående.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Seniorer, Damer, Veteran 300:-,Juniorer 200:-,WO avgift 500:-. Efteranmälan är endast
möjlig till den 3/7 med avgift på 300 kr. Anmälningsavgiften kan med fördel sättas in
bankkonto 9022.31.704.04, ange startnummer & namn.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser tilldelas samtliga finalister. samt ett antal ”specialpriser”.
Lagtävlingen delas ut pris till de tre främsta lagen.

Prisutdelning
Prisutdelning genomförs sista tävlingsdagen direkt efter de
Avslutande finalerna varvid förare skall vara klädd i föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593 (SMS)

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

lasse@follingbo.se

Depå
I depån skall samtliga bilar framföras med GÅFART.
Större transportbilar och släpkärror parkeras på anvisad Plats utanför depån.
Servicebil: Endast en tävlingsbil och en servicebil per Tävlande har tillstånd att
befinna sig i depån. All parkering sker på egen risk.
Servicebilen skall vara utmärkt med bifogat Servicebilkort i nedre vänstra delen av
bilens framruta Förare och mekaniker skall medföra bifogat depåkort ifyllt.
Kortet skall uppvisas i entrén i samband med in passage till tävlingsområdet
annars Kommer entréavgift att få erläggas.

Tävlingsledningen kommer ej att ta ansvara för om någon mutar in områden,
Behöver tävlingsledningen den platsen så kommer den att beslagtas.
Hör med personal på Plats om ni är osäkra.
De som kommer på obekväm tid kan ställa upp utanför depån och invänta
Uppställning i depå till dagtid. Det skall vara tyst i depån vid 22.00, (inga elverk igång).
(S)

Resor till Gotland
Rabatterade ”idrottsresor” bokas hos Destination Gotland Tel
0771 – 22 33 50 eller via E-post: idrottsresor@destinationgotland.se

Övrigt
Svetsförbud gäller inom tävlingsområdet. Endast på anvisad plats.

Covid-19
Vi följer utvecklingen av covid-19 och i med detta kan tävlingen ställas
in med kort varsel under rådande eller kommande restriktioner. Vidare information
kommer att finnas på hemsidan och Facebook


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se