Inbjudan till Varbergs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Varbergs Motorklubb

Tävling:

Varbergs kvällstävling

Tävlingen inlagd:

2021-05-02

Tävlingsdatum:

2021-07-02

Sista anmälningsdatum:

2021-06-25
Funktionärer

Tävlingsledare:

Stefan Danielsson 070 5595603

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Petra Larsson 073 8000105

Domare:

Börje Fröberg 070 6020836

Teknisk chef:

Andreas Nilsson 073 9770517

Säkerhetschef:

Josefine Möller 073 6192141

Miljöchef:

Martin Olausson 0705638116
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Annebergsbanan, Varbergs Motorklubb. 073 6192141

Tidsplan:

Anmälan 7,45-10,30
Besiktning 8,15-11,00
Förarmöte lämnas ut i pappersform i anmälan.
Första start 12,00

Resultatlistan anslås:

Digitalt på tv. Nedre depån i Mc varvräkningstorn, övre depån i miljöstationen.

Tävlingens genomförande:

Pga av rådande omständigheter kommer bara en förare plus max 2 mekaniker/förare att tillåtas komma in på anläggningen. Övrig personal är funktionärer som utses av tävlingsledningen. Alla kommer tilldelas armband som ska vara synlig under vistelsen på anläggningen. De som ej kan uppvisa armband kommer avvisas från området.

Anmälan sker vid insläppet på anläggningen. Där får föraren även armbanden till sina mekaniker. Förarmötet kommer lämnas ut i pappersform i anmälan och en muntlig genomgång kommer genomföras via högtalare på banan där startljus m.m kommer visas. Den muntliga genomgången är frivillig och de som deltar ska tänka på att hålla avstånd till varandra.

Besiktningen sker på banans innerplan.

Det kommer finnas två olika depåer, en övre och en nedre. Man kommer bli tilldelad plats av motorklubben.

Alla kör 3 omgångar på tre och ett halvt varv. Man ska köra alternativspåret en gång per heat annars diskas man ur heatet.
Finaler körs i fem och ett halvt varv.

Poängberäkning
Ettan får 7 poäng, tvåan får 5 poäng, trean får 4 poäng os.v
Vid lika poäng räknas senast körda omgång först som särskiljning. Sedan i fallande omgångar. Vid lika i alla omgångar sker lottning vid speakertornet.

Senior kör A - D-finaler med runner-up.

Dam/veteran deltar i seniorer om de är mindre än 18 anmälda vid anmälans utgång. De kör A och B-final med runner-up.

Juniorer kör A och B-finaler med runner-up.

Alla som går vidare till nästa final via runner-up kommer tilldelas plats vid startplattan där tankning och service m.m får göras av bilen. Det är inte tillåtet att köra in i depån.

Prisutdelningen sker vid startplattan/kiosken.

Anbud lämnas in i anbudsboden bredvid kiosken och offentliggörs efter prisutdelningen.Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer/veteraner .

Antal startande i respektive klass:

Seniorer 90st, kan bli fler om det inte blir fullt i de andra klasserna. Dam/veteran 30st vid mindre än 18 ingår de i seniorklassen.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Alla som är reReserver kommer rangordnas och det kommer läggas ut på Varbergs MK bils Facebooksida.

Startordning:

Seniorer, dam, veteran, juniorer

Startuppställning:

6 bilar på en rad

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tilldelad tjuvstart ska man köra alternativspåret en extra gång under heatet.

Däckbegränsning:

Enlig folkracereglementet

Avgifter:

Seniorer, Dam/veteraner 300kr
Juniorer 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Alla kör 3 omgångar på tre och ett halvt varv. Man ska köra alternativspåret en gång per heat annars diskas man ur heatet.
Finaler körs i fem och ett halvt varv.

Poängberäkning
Ettan får 7 poäng, tvåan får 5 poäng, trean får 4 poäng os.v
Vid lika poäng räknas senast körda omgång först som särskiljning. Sedan fallande omgångar. Vid lika i alla omgångar sker lottning vid speakertornet.

Senior kör A - D-finaler med runner-up.

Dam/veteran deltar i seniorer om de är mindre än 18 anmälda vid anmälans utgång. De kör A och B-final med runner-up.

Juniorer kör A och B-finaler med runner-up.

Alla som går vidare till nästa final via runner-up kommer tilldelas plats vid startplattan där tankning och service m.m får göras av bilen. Det är inte tillåtet att köra in i depån.

Prisutdelningen sker vid startplattan/kiosken.

Upplysningar, telefonnummer:

Stefan Danielsson 070 5595603

Återbud, telefonnummer:

Stefan Danielsson 070-5595603

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

matte.reinholdsson@hotmail.com

Covid-19

Vi följer utvecklingen av covid-19 och i med detta kan tävlingen ställas
in med kort varsel under rådande eller kommande restriktioner. Vidare information
kommer att finnas på hemsidan och Facebook

Hemmaförare

Ska anmäla två funktionärer till Josefine senast 25/6


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se