Inbjudan till Hästveda FRC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hästveda FRC

Tävling:

Mekonomen i Osby racet

Tävlingen inlagd:

2021-05-31

Tävlingsdatum:

2021-07-24

Sista anmälningsdatum:

2021-07-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tobias Nordlund, 0705 91 73 79

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Christian Nilsson, Emil Riihelä

Domare:

Michael Sörensen

Teknisk chef:

Marcus Claëson

Säkerhetschef:

Jan Brodén

Miljöchef:

Fabian Claëson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Harabackens Motorstadion, 0705 91 73 79

Tidsplan:

Administrativ incheckning.
Fredag 18.00-20.00
Lördag 7.00-8.30

Besiktning på startplattan.
Fredag 18.00-20.00
Lördag 7.00-9.00

Vid besiktning ska föraren vara klädd i sin overall samt hjälm på huvudet.

Förenklat förarsammanträde kl 09.30 via depåhögtalare.

Första start 10.00.

Prisutdelning sker direkt efter Seniorernas A-final bakom huvudposteringen.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.
Seniorer, damer och juniorer beroende på antal startande i varje klass, B final
vid minst 15
startande, C final vid minst 28 startande, D final vid minst 45 startande.

Kvalen 3 varv, finaler 5 varv. Runner-up tillämpas. Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.
Särskiljning
vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och därefter lottning.

För att erhålla poäng i heatet skall arrangörens tillhandahållna reklam sitta på
bilen vid varje
start.
Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. Alt.spår är det vänstra
körfältet i
första kurvan.

Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte Depåchef beslutar annat.
Rödflaggat heat startas sist i omgången, vid tjuvstart omstart direkt.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring, normalt tillämpas regeln "först till kvarn", därefter upprättas reservlista. Hemmaförare har företräde.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 40, Max 120

Startordning:

Junior, Dam, Senior. Tredje omgången; Senior, junior, dam.

Startuppställning:

6-5-4-3-2-1

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartar en gång får straffet att köra alternativspåret samtliga varv i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar två gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd.

Avgifter:

Anmälningsavgift:
Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-.

P.g.a. rådande omständigheter med Coronapandemin så kommer WO-avgift ej
att tas ut vid för
sen avanmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Deltagarna i Seniorernas A-final skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo
ut på startrakan
och stanna före speakertornet för prisutdelning.

Publikplats närmst depån kommer användas som "prispall", denna plats skall
därför utrymmas
direkt efter målgång A-final Senior.

Teampersonal samt eventuell publik stannar i depån, håll avstånd.

Utdelning av pris sker bakom sekretariatet/ huvudpostering.
Efter mottagande av pris, går man längs publikvallen mot trappan som leder ner
till depån.
Efterhand fyller man på med 2m avstånd och får då motta hyllningarna från
folket i depån.

Upplysningar, telefonnummer:

Tobias, 0705917379

Återbud, telefonnummer:

Avanmälan ska göras på anmalanonline.se . Efter anmälningstidens utgång via hfrc@telia.com

Anmälan till:

Anmälan på www.anmalanonline.se. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 2020-07-18

E-post:

hfrc@telia.com

Säkerhet

I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA GULFLAGG.
Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig
i depån (Gäller
ej efter A-final Sen). Kom ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst
6kg) vid sin
depåplats.

Miljö

OBS!! Presenning av lättviktstyp (flätad) är ej godkänd.

Delad bil

Anges på anmälan med vem man delar bil med

Fordon över 6 m

Anges på anmälan.
Servicefordon över 8 m ska ha minst 2 st tävlingsbilar parkerade hos sig.
Servicefordon över 8 m ska även parkera längs med de höga vallarna (Ej
publikvall)

Hemmaförare

Ange gärna en funktionär med namn och tfnnummer på anmälan.

Grillning

Grillning får ENDAST ske på anvisad plats på tävlingsdagen.

Faktafunktionärer

Anges i PM på tävlingsdagen

Övrigt

Släp parkeras på publikparkeringen. Husvagnar är ej tillåtna i depån.
OBS! Strömförsörjning finns ej att tillgå.
Depå skall vara tyst kl. 22,00 dvs inga elverk eller liknande igång över natten.

Covid -19

Håll koll på gällande regler angående Covid-19.

Startbekräftelser

Om du ej fått Startbekräftelse den 20 Juli, skicka då ett meddelande till
hfrc@telia.com och
berätta detta.
Anmälan online har svårt med en del maildomäner, något som man jobbar på
enligt besked
från ansvariga.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se