Inbjudan till Fjärås Motorklubb, Fjärås

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Fjärås Motorklubb, Fjärås

Tävling:

Speaker Hjelms Sverigeresan

Tävlingen inlagd:

2021-05-25

Tävlingsdatum:

2021-06-19

Sista anmälningsdatum:

2021-06-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Siv Carlsson 076-1124213

Biträdande Tävlingsledare:

Klara Hjorth 073-7889084

Raceontroller:

Bo Johansson 070-7191210, Christer Johansson, Magnus Svensson 073-7411810

Domare:

Petra Larsson 073-8000105

Teknisk chef:

Sonny Andersson 073-6513943

Säkerhetschef:

Robert Hjalmarsson 072-2522914

Miljöchef:

Mikael Johansson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Förlandabanan, Ryadalsvägen 25 Fjärås

Tidsplan:

Fredag 18/6
16:00 Depån öppnar
18:00-22:00 Anmälan och besiktning
Anmälan sker vid sekretariatet, Startavgift betalas kontant (Gärna jämna pengar)
eller via
Swish.
Giltig licens skall kunna uppvisas tillsammans med fotolegitimation.
Besiktning sker på startplattan.
21:00 Depån stänger

Lördag 19/9
06:00 Depån öppnar
06:30-07:45 Anmälan och besiktning
Anmälan sker vid sekretariatet, Startavgift betalas kontant (Gärna jämna pengar)
eller via
Swish.
Giltig licens skall kunna uppvisas tillsammans med fotolegitimation.
Besiktning sker på startplattan.

08.00 Funktionärsmöte
Förarmöte ersätts utav skriftligt förarmöte. Skriftligt förarmöte skickas med vid
anmälan.
09.00 Första start.
2 kvalomgångar
Lunchpaus
Samtliga Finaler

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan vid sekretariatet.

Tävlingens genomförande:

Delade klasser i seniorklassen fram och bakhjulsdrivet (FWD och RWD)
VIKTIGT: SKRIV UNDER ÖVRIGT I ANMÄLAN. FRAM (FWD) ELLER BAK (RWD)
Damer deltar under Seniorklass
Juniorer kör ej delade klasser.
Delade bilar: Glöm ej att meddela på anmälan om ni ska dela bil med någon och med
vem.
Samtliga förare kör 2 stycken kvalomgångar.
Alla heat och startspår är lottade i förväg.
Rödflaggat heat körs om direkt, den som har förorsakat röda flaggan får ej starta i
omkörningsheatet. Skulle rödflagga ske i slutet av final tillåts tankning på anvisad
plats.

Finaler:
Samtliga förare som har erhållit poäng får åka final.
Finaler körs med runner up där 1:an och 2:an går vidare till nästa final.
Runner up plats kommer att vara på anvisad plats vid lottningsfållan.
Runnerupbil skall köras direkt till anvisad plats.
Tillåten tid för runner up är fram till finalen rullas fram till startplattan.
A, B, C finaler kör 5 varv resterande finaler 3 varv
Alternativspår skall köras 1 gång per heat i samtliga kvalomgångar och finaler.

Poängberäkning:
Kvalomgångar. 7 5 4 3 2 1
Särskiljning inför finaler: Omg. 2, 1, därefter sker lottning av personal i sekretariatet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Juniorer

Antal startande i respektive klass:

Max 150 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150 startande totalt.

Startordning:

Juniorer, Seniorer.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enligt G2, avfall och dyligt tas med hem, tänk på att brandsläckare till varje bil ska vara tydligt synlig.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart ger 2 minus poäng. Tjuvstartar samma förare i samma Heat/final 2 gånger utesluts föraren från heatet/finalen

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet.

Avgifter:

Startavgifter Juniorer 200kr, Seniorer 300kr. Efteranmälan 200kr.

Vid fall av fource majeure äger arrangören rätt i samråd med domaren avlysa
tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser utdelas till A, B, C finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Tävlingsledare Siv Carlsson 076-1124213 Michael Hjelm 073-247 3669

Återbud, telefonnummer:

Christina Bergendahl 070-5509280

Anmälan till:

Elektronisk anmälan till: sbfonline

E-post:

christina.1@europe.com

Speaker:
Micke Hjelm

Depå:
Bussar, lastbilar och husvagnar över 8 m. längd hänvisas till speciell
plats.
VIKTIGT ATT ANGE DETTA I ANMÄLAN. Vid önskan om att dela depåplatser krävs
gemensam
ankomst. Max en servicebil eller husvagn per startande i depån. OBS! Grillning sker
under
eget ansvar. Depåtystnad kl. 23.00.

Anbud:
Lastningsförbud t.o.m. 15 minuter efter anbuden är offentliga.

Berusningsmedel:
Enligt G 8.2

Covid-19:
Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförandet ändras under
tiden
fram till tävling.
Antal startande kan komma att regleras. Detta beslut baseras på hur FHM ställer sig i
stunden
då tävlingen ska genomföras.

Är ni sjuka eller känner symtom så ska ni avstå tävlingen.

Handsprit kommer att finnas.

För övrigt gäller FHM restriktioner och SBF´s riktlinjer
Samtliga kommer tilldelas handledsband som skall bäras när man är på området

All info för att motverka smittspridning fås med i startbekräftelsen.

Ansvar:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen
risk.
FIA,
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller
funktionär kan så-ledes inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador
som
under tävling drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin
anmälan
att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin
verksamhet,
oavsett
medieform offentliggör namnuppgifterna och eventuella foton.

Övrigt:
OBS! HEMMAFÖRARE anmäler 2 st. funktionärer
(lägsta ålder 15 år) med namn och telefonnummer i samband med anmälan.
Hemmaförare
förbinder sig att hjälpa till inför och efter tävlingen.

Mekaniker:
Varje förare får ta med sig 4 mekaniker, som skall uppges vid
anmälan

tävlingsdagen.

Välkomna till Förlandabanan!
Fjärås MK
Tävlingsledning


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se