Inbjudan till Filipstads MC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Filipstads MC

Tävling:

Kvällsracet 2021/INSTÄLLT!!!! pga nya restriktioner

Tävlingen inlagd:

2021-05-27

Tävlingsdatum:

2021-06-23

Sista anmälningsdatum:

2021-06-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pernilla Hultman 070-3373376

Biträdande Tävlingsledare:

-

Raceontroller:

Kenneth Svensson

Domare:

Roger Fälth

Teknisk chef:

Mats Lila 070-6688997

Säkerhetschef:

Kenneth Sundqvist

Miljöchef:

Petra Dahlgren
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Flottuvan Filipstad

Tidsplan:

Anmälan 15,00-16,45 OBS!! Startavgiften betalas
med swish!
Besiktning 15,00-16,45 på startplattan
Förarsammanträde sker skriftligt och fås vid
anmälan.

Startljus kommer att visas 16,50 och samtidigt finns
tävlingsledaren på startplattan för
eventuella frågor.

FÖRSTA START 17,30

Resultatlistan anslås:

På officiella anslagstavlan ( Håll avstånd) och Filipstads Mc´s Hemsida

Tävlingens genomförande:

Alla förare åker tre kvalomgångar som körs på
poäng enligt beräkning 7-5-4-3-2-1.
Vid särskiljning gäller omgång 3-2-1. Kan förare
ändå ej särskiljas sker lottning.
Den tävlande måste passera målflagg för att få
poäng.
Kvalheat körs i tre varv, finalerna i fem varv.
Omgång ett körs i nummerordning, omgång två och
tre med fri framkörning.

Finaler:
Seniorer kör A- och B-final vid minst 18 startande, C-
final vid minst 24startande.
Dam/Veteran och Juniorer kör A- och B-final vid
minst 15 startande, C-final vid minst 22
startande
Runnerup.

Obs!! Delad bil anges på anmälan.

Gångfart i depån!!


CV-19
Med rådande pandemi kan tävlingsgenomförandet
ändras under tiden fram till
tävlingsdagen!

Hjälm av munskydd på!
Alla som visas utanför sin depåplats har munskydd
på.

OBS!!Varje förare får ha med sig fyra mekaniker
/teammedlemmar!
Detta beslut är baserat på restriktioner från FHM.

Är ni sjuk eller känner av symtom så vill vi inte att ni
kommer. Vid avanmälan kommer
ingen avgift att tas ut.

Handsprit kommer att finnas i depån och vid
kioskerna.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Juniorer, Damer och Veteraner.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

72

Startordning:

Junior, Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

6 bilsheat med ljusstart.

Miljö:

Se G2

Se G2 Presenning och uppsamlingskärl ska finnas under bilen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheaten dras en poäng från den som orsakat tjuvstarten, skulle samma person tjuvstarta igen utesluts denne ur heatet. I finaler ges observationsflagga vid första tjuvstart. Vid andra tjuvstart, av samma förare, utesluts denne.

Däckbegränsning:

Enligt FR gällande reglemente.

Avgifter:

Senior/Dam/Vet 300 kr
Junior 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Hur prisutdelning och anbudsförfarande kommer att
gå till står i det skriftliga förarmötet.

Upplysningar, telefonnummer:

Pernilla Hultman 070/3373376

Återbud, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 0703396263. Återbud senare än 48 tim debiteras.

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

yvonnegrasberg@gmail.com

Det finns inget dricksvatten i depån


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se