Inbjudan till SMK Nyköping

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Nyköping

Tävling:

BDS-Pokalen 2-Dagars

Tävlingen inlagd:

2021-05-28

Tävlingsdatum:

2021-06-12 -> 2021-06-13

Sista anmälningsdatum:

2021-06-06
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist Tel. 070-5374655

Biträdande Tävlingsledare:

Jörgen Adolfsson Tel. 070-4403508

Raceontroller:

Jan Törnqvist Tel. 070-2238198 / Hans Flodin Tel. 072-0582873

Domare:

Anders Bengtsson Tel. 076-1420214

Teknisk chef:

Kattis Gillstam Tel. 072-5201938 / Tomas Lindell Tel. 070-3444860

Säkerhetschef:

Uhno Johansson Tel. 070-2898886

Miljöchef:

Patric Carlsson Tel. 073-5535784
Tävlingsinformation Eldningsförbud/grillning gäller i hela depån. TÄNK PÅ ATT HÅLLA AVSTÅND! Fri entré till varje förare + 3 mekaniker – entréband delas ut i entrén vid ankomst. Tävlingen kommer att filmas av Folkrace-TV. Tänk på att håll avstånd, använd munskydd och handsprit. Vi genomför tävlingen enligt SBF´s reglemente för Fair Race. GLÖM EJ MUNSKYDD!

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Björshultsbanan, Nyköping

Tidsplan:

Fredag 11/6
Kl. 15.00 Depån öppnar
Kl. 18.00-20.00 Anmälan i klubbstugan (Tänk på att hålla avstånd!)
Kl. 18.00-20.00 Besiktning på startplattan

Lördag 12/6
Kl. 07.00-09.00 Anmälan i klubbstugan (Tänk på att hålla avstånd!)
Kl. 07.00-09.00 Besiktning på startplattan
Kl. 09.00 Funktionärsmöte vid klubbstugan
FÖRARSAMMANTRÄDE SKER I PM!
Kl. 10.00 Första start

Söndag 13/6
Kl. 07.30-08.30 Enklare besiktning i depån
Kl 09.00 Funktionärsmöte vid klubbstugan
Kl. 10.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavla vid sekretariatet fortlöpande. Efter tävlingen på ://www.smknykoping.com/

Tävlingens genomförande:

Seniorer tävlar i skilda klasser för fram- och bakhjulsdrivna bilar. DET ÄR VIKTIGT ATT
SENIORERNA ANGER VILKEN KLASS NI VILL DELTA I, I ANMÄLAN. FELAKTIG ANMÄLAN TAS
BORT VID EV. GALLRING.

LÖRDAG Samtliga åker 3 kvalomgångar med alternativspår, banan körs i 3 varv. Förarna
samlar poäng efter prestation enl. följande: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an
1p. Målflagg måste erhållas för att få poäng i heatet.

SÖNDAG Samtliga förare kör ytterligare 2 kvalomgångar om 3 varv med alternativspår. Poäng
vid målflagg: 1:an 10p, 2:an 7p, 3:an 5p, 4:an 3p, 5:an 2p och 6:an 1p.

SÄRSKILJNING Vid lika poäng är särskiljningen enligt följande: Söndag heat 2, heat 1, Lördag
heat 3, heat 2, heat 1. Skulle poängen vara lika i samtliga heat tillämpas lottning.

FINALER - Körs i 5 varv. RUNNER UPP TILLÄMPAS, Tankning och förarbyte sker på avsedd
plats på en presenning. Runner upp ges 5min.

JUNIORER: Vid fler än 24 startande i klassen, går de till främsta till C- final, B- final och A-
final.

DAMER OCH VETERANER Beroende på antalet startande kommer ev. gemensamma kvalheat
att genomföras. Meddelande om detta sker i PM 1.

SEPARATA FINALER Damer kör A-final, B-final vid minst 18 startande.
Veteraner kör Afinal, B-final vid minst 18 startande. Vinnaren i respektive A-final erhåller
varsin plats i Superfinalen.

SENIORER De 16 främsta poängplockarna i framhjulsdrivet och de 16 främsta i bakhjulsdrivet
går till separata C-, B- och A-finaler.
1:an och 2:an i respektive A-final erhåller varsin plats i Superfinalen.

ALTERNATIVSPÅR Alternativspår kommer att användas och ska köras EN gång per heat.
Vid tjuvstart skall föraren som bedöms orsakat tjuvstarten köra alternativspåret TVÅ gånger
under heatets gång.
EJ kört alternativspår innebär uteslutning ur heat eller final

ENL SBF´S RISKANALYS FÖR COVID-19 SKALL MUNSKYDD/VISIR BÄRAS .
Tänk på att chauffören ansvarar för sina mekaniker. Följs inte SBF´s regler för covid-19,
kommer chauffören bestraffas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 180 startande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt 180 startande

Startordning:

Juniorer, Damer, Veteraner, Seniorer

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet. Farligt avfall och rutor etc lämnas i miljöstationen i depån, vid annat avfall används soptunnorna som finns uppställda i depåområdet. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning & oljeuppsamlare under tävlingsbilarna skall finna

Åtgärd vid tjuvstart:

Föraren som bedöms orsakat tjuvstarten skall köra alternativspåret TVÅ gånger under heatet. Övriga förare under observation.

Däckbegränsning:

Enl. folkracereglementet.

Avgifter:

Senior 300:-, junior 200:- Efteranmälningsavgift 100:- administrativ
avgift vid återbud senare än 48 timmar före tävlingsdagen 300:-, Om ej lämnat återbud debiteras
en avgift på 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
PGA Covid-19 kommer ingen officiell prisutdelning att äga rum. Respektive pris hämtas avskilt av
förare.

Upplysningar, telefonnummer:

Jörgen Adolfsson 070-4403508

Återbud, telefonnummer:

Linda Åndberg 073-8471171

Anmälan till:

SBF Online: www.anmalanonline.se senast den 6/6

E-post:

smk.nykoping@gmail.com

ANSVAR:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA, Svenska Bilsportförbundet, Södermanland/Västmanlands bilsportsförbund, SMK Nyköping
eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador
som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.

2-MINUTERS REGELN:
Kommer att tillämpas.

DELADE BILAR:
Ska anges i anmälan under övrig information. (Max 2st per bil)

HEMMAFÖRARE:
Alla förare från SMK Nyköping SKA anmäla minst 2 funktionär över 15
år i samband med anmälan annars innebär det startförbud. Hemmaförare ska även besikta på
fredagen för att kunna hjälpa till fredag och lördag. Hemmaförare ska även hjälpa till att städa
området veckan innan tävling + efter tävlingens slut. Städschema kommer finnas.

BUSSAR ÖVER 8 M:
Ska anmäla regnr i anmälan + antal folkracebilar under övrig
information. Pga platsbrist minimerar vi antal folkracebilar vid varje buss till 2st. De som inte
anmält sin buss får vänta utanför och kommer in i mån av plats. Husvagnar och tält får ej
förekomma i depån.

SPEAKER:
Michael Hjelm

ÖVRIG INFORMATION:
Motortystnad i depån kl. 22.00, gäller samtliga dagar.
Alkoholtest kommer ske på slumpmässig förare och tävlingsledning.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se