Inbjudan till Kristianstad Folkraceclub

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kristianstad Folkraceclub

Tävling:

Sommarracet på Ripa

Tävlingen inlagd:

2021-06-05

Tävlingsdatum:

2021-07-17

Sista anmälningsdatum:

2021-07-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susanne Sjöstedt, 0727421906

Biträdande Tävlingsledare:

Rebecca Lennartsson , 0767638793

Raceontroller:

Berne Svensson, Christian Nilsson och Emil Riihelä

Domare:

Andreas Cronsell

Teknisk chef:

Erik Walter , Bitr. Kajsa Bergstedt

Säkerhetschef:

Magnus Gustafsson

Miljöchef:

Per-Evald Lennartsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ripa Ring 0767638793

Tidsplan:

Administrativ Incheckning sker vid gamla klubbstugan, endast förare.
Fredag 18:00-20:00
Lördag 06:00-07:45

Besiktning sker på Startplattan, - Overall och Tävlingskor skall vara på vid
besiktningen.
Fredag 18:15-20:00
Lördag 06:00-08:00

Förarsammanträde kommer ersättas med ett skriftligt dokument som delas ut
vid incheckning.

Första Start 09:00


Resultatlistan anslås:

Folkace.live och officell anslagstavla i depån,

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar med 3 varv. Finalerna köra 5 varv.

2 kvalomgångar innan lunch
Lunch
Kvalomgång 3
Finaler
Prisutdelning
Anbud

Särskiljning sker enligt omgång 3-2-1

Läs gärna på nya reglementet, så ni är medvetna om att ni kan lämna er
finalplats osv.

A-final köra i samtliga klasser. Seniorer, damer och juniorer beroende på antal
startande i varje klass,
B final vid minst 18 startande,
C final vid minst 24 startande


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 50 och Max 120

Startordning:

Jun-Dam-Sen

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Tänk på hel och godkänd pressening, Ta med ert skrot och skräp hem.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstart får den som tjuvstartat 1 poäng oavsett placering i heatet, 2 tjuvstarter i samma = uteslutning ur heat. I finalen kör vi direkt uteslutning.

Däckbegränsning:

Enl. Folkrace reglementet

Avgifter:

Junior 200 kr
Senior/dam 300 kr


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Prisutdelning kommer ske efter Anbudstidens slut.

Upplysningar, telefonnummer:

Rebecca 0767638793

Återbud, telefonnummer:

Rebecca 0767638793, helst via sms, Ni behöver få bekräftelse på mottaget sms.

Anmälan till:

Endast via anmälan online

E-post:

Info@kfrc.se

Covid-19
. Vi kommer följa FHM Rekommendationer, därav kan
tävlingens genomförande ändras, I nuläget har vi gjort en riskanalys och
kommer köra med Publikbegränsning.
Men varje förare kommer få 4 Mekaniker band vid incheckning, dessa skall vara
på annars kan ni kommas att avvisas från platsen

Swish
Vi ser gärna att ni betalar med Swish för att minska
kontanthanteringen

Hemmaförare
Skall anmäla 1 funktionär till Rebecca på 0767638793
innan anmälans slut

Funktionärer
Du som ska vara funktionär anmäler dig mellan 07- 08 till
Rebecca som kommer sitta utanför klubbstugan, Obligatorisk anmälan då
funktionär sammanträde ersätts med skriftlig information. Ni kommer även
tilldelas frukostpaket i samband med anmälan

Av och På lastning
All av och Pålastning sker på anvisad plats


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se