Inbjudan till Hallsbergsmotorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hallsbergsmotorklubb

Tävling:

Speaker Hjelms Sverigeresa

Tävlingen inlagd:

2021-06-07

Tävlingsdatum:

2021-07-03

Sista anmälningsdatum:

2021-06-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Patrik Lidman 070-4178415

Biträdande Tävlingsledare:

Fia Häggberg 070-3218931

Raceontroller:

Jörgen Svensson/Erika Svensson 070-6811624

Domare:

Bengt-Göran Bergin 070-4964135

Teknisk chef:

Lars Buhr 070-6440317

Säkerhetschef:

Patrik Flink 072-7328004

Miljöchef:

Fredrik Nederfelt 073-3399494
Tävlingsinformation tävlingsarrangörens data register samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet,oavsettmediaform offentliggör namnuppgifterna och eventuella foton.

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hallsbergsmotorstadion

Tidsplan:

Fredag 2021-07-02
Depå öppnar 16.00
Anmälan: 18.00-20.00
Besiktning: 18.00-20.00

Lördag 2021-07-03
Depå öppnar 06.00
Anmälan: 06.00-08.00
Besiktning 06.00-08.00

Anmälan sker vid anvisad plats
Besiktning sker på startplattan

Startavgift kontant/swish
Giltig licens skall kunna uppvisas.


Förarmöte sker skriftligt fås med vid anmälan

Första start 09.00

Funktionärsmöte sker 08.00 vid postering nr1


Resultatlistan anslås:

På anslagstavla vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

PUBLIKFRI TÄVLING!!!!!

ANGE I ANMÄLAN OM NI KÖR FWD ELLER RWD UNDER ÖVRIGT.BESIKTNINGEN:
ENDAST FÖRAREN FÅR MEDVERKA VID BESIKTNING,JUNIORER FÅR TA MED
SIG EN (1)MEKANIKER,SITT KVAR I BILEN TILLS DU FÅR VIDARE INSTRUKTIONER AV
FUNKTIONÄR,TACK!


Max 150 startande, Vid över 150 anmälda kommer det att upprättas en reservlista.
Reserverna rings in vart efter återbud inkommit.

Alla kör 2st kvalomgångar och sedan går samtliga förare med poäng till final.

DET TILLÄMPAS RUNNER UP I SAMTLIGA FINALER DÄR 1:AN OCH 2:AN KVALIFICERAR
SIG
TILL EN HÖGRE FINAL. Runnerup rutor kommer att finnas vid lottningsfållan den som är
runner up kommer få 2 min från det att heatet har rullat ner på startplattan.

Juniorer kör ej delade klasser men kör under samma koncept som senior med 2
kvalomgångar
sen går samtliga med poäng till final.

3 varv i kvalen 5 varv i A,B,C final i resterande finaler körs 3 varv.
DAMERNA kör ihop med SENIORERNA


Rödflaggat heat körs OM DIREKT . den som orsakat rödflagg får ej starta i
omkörningsheatet. vid rödflagga i final tillåts tankning på anvisad plats.

Heatindelning är förlottad
Ni som delar bil, SKRIV DETTA I ANMÄLAN SKRIV ÄVEN VEM NI DELAR MED i er
anmälan så lottar vi in er med
så
många heat som möjligt emellan er.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer

Antal startande i respektive klass:

Max 150 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 st

Startordning:

Senior - junior

Startuppställning:

Max 6-bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2 Se G2 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6kg pulversläckare och uppsamlingskärl som skall finnas under alla tävlingsfordon

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart ger 2 minus poäng. Tjuvstartar samma förare i samma heat/final 2 gånger utesluts förare från heatet/finalen.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet. Däck rensning FÖRBJUDET.

Avgifter:

Juniorer 200kr
Senior, 300kr


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till finalister i A,B,C
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1

Upplysningar, telefonnummer:

Patrik Lidman 070-4178415 / Michael Hjelm 073-2473669

Återbud, telefonnummer:

Petra Hjärtmyr 070-2883124 endast sms

Anmälan till:

Endast via anmälan online

E-post:

folkrace.hmk@gmail.com

Covid-19

Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförande ändras under tiden fram till tävling.
Antal startande kan komma att regleras. Detta beslut baseras på hur FHM ställer sig i
stunden då tävlingen ska genomföras.
Är ni sjuka eller känner symtom så ska ni avstå tävlingen.
Handsprit kommer att finnas.
För övrigt gäller FMH restriktioner och SBF riktlinjer.
Samtliga kommer tilldelas ett armband som skall bäras under hela tävlingstillfället

Ansvar
Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Svenska Bilsportförbundet (sbf) , specialidrottsförbundet (sdf), arrangör eller funktionär
kan så-ledes inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som under
tävling drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan
att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personnummer registreras i

Anmälningstid
Vid stort antal anmälda så kommer anmälan stängas tidigare

Mekaniker
Varje förare får ta med sig 4 st mekaniker.

Hemmaförare
Skall anmäla minst en funktionär till Camilla Flink 0708469269


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se