Inbjudan till SMK Gävle Valbo

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Gävle Valbo

Tävling:

Sommarracet

Tävlingen inlagd:

2021-06-09

Tävlingsdatum:

2021-07-03

Sista anmälningsdatum:

2021-06-28
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mike Sterner 072-3021338

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Stig Andersson 070-8616335

Domare:

Ann-Sofie Carlsson 070-5342171

Teknisk chef:

Marcus Othzén 070-2694555

Säkerhetschef:

Mikael Eliasson 076-1726250

Miljöchef:

Anneli Eriksson 070-6784232
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Gävle Motorstadion Rörberg.026-643540

Tidsplan:

Fredag 02/07
Incheckning och besiktning 18.00 – 20.00
Lördag 03/07
Incheckning och besiktning 07.00 – 09.00
Besiktning sker på startplattan.Förare skall vara iklädd overall.
Förarmöte ersätts av skriftligt förarmöte.
Skriftligt förarmöte fås vid incheckning.
Första start 09.30

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås på anslagstavlan vid sekretariatet.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med flytande start.
6 förare i varje heat med poängberäkningen
7-5-4-3-2-1
Kvalheaten körs 3 varv och finalerna 5 varv.
Runner-up tillämpas.
Alternativspår används i kval och finalheat.

Juniorer, Damer, och Seniorer kör
3 heat därefter A-B-final vid minst 18
startande vid anmälningstidens utgång,
C-final vid minst 24 startande vid
anmälningstidens utgång.
Vid lika poäng till final räknas särskiljning
omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

Minst 60 startande max 150 startande.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Juniorer , Damer , och Seniorer .

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd med flytande start .

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet. Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. OBS vattentäkt, presenning skall täcka hela ytan under tävlingsbil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart . Vid mer än en tjuvstart av samma förare i heatet = uteslutning ur heatet. OBS att samtliga som lämnar startlinjen i samband med tjuvstart får backa tillbaka till grus innan ny start sker.

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubb .

Avgifter:

Senior och Dam 300 kr. Juniorer 200 kr.
Tel + efteranmälan 100 kr.
Utebliven avanmälan 500 kr enl. FR
reglementet.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Mike Sterner 072-3021338 , Mikael Eliasson 076-1726250

Återbud, telefonnummer:

Mike Sterner 072-3021338 , Mikael Eliasson 076-1726250

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

kansli@smkgavle.nu

Info:
Däcksrensning vid framkörning / uppställning till start är absolut förbjuden.
Gåfart i depån gäller.

Covid-19

PGA rådande pandemi kan tävlingsgenomförandet ändras under tiden
fram till tävling.
Antal startande kan regleras.Vid minsta sjukdomssymtom på förare
eller mekaniker stannar man hemma. Munskydd bör användas där trängsel kan uppstå.
Varje förare får ta med sig 4 st mekaniker som ansluter samtidigt som föraren.
Samtliga på området skall bära handledsband som fås vid incheckningen.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se