Inbjudan till Mariestads MS / Fägre MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mariestads MS / Fägre MK

Tävling:

Kvällsracet

Tävlingen inlagd:

2021-06-21

Tävlingsdatum:

2021-07-30

Sista anmälningsdatum:

2021-07-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Eva Bergqvist 073-5321973

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Jörgen Svensson 070-6811624 / Erika Svensson 0706811624

Domare:

Bo Johansson 0707191210

Teknisk chef:

Joakim Holm 072-3813184

Säkerhetschef:

Roland Magnusson 0708650598

Miljöchef:

Rogert Levin 076-2319053
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Grevby Motorbana (1 mil norr om Mariestad)

Tidsplan:

Anmälan: 15:00-17:15

Besiktning på startplattan 15:00-17:15 (Endast föraren)

Funktionärssamanträde vid speakertornet: 17:30

Förarsamanträde kommer ersättas av ett PM som fås vid anmälan.

Första start: 18:00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängräkning 7,5,4,3,2,1 vid särskiljning
gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning.
Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng.
Kvalheaten körs i tre varv och finaler i fem varv.

Förlottade heat, uppflyttning kan komma att tillämpas vid behov.
Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på
startplattan släpps detta först.

Finaler: Runner up tillämpas

Seniorer: A-final & B-final därefter 1 final per 18 anmälda
Dam: A-final
Junior: A-final
Veteran: A-final

Vid 15 anmälda eller fler i Dam, Junior & veteran körs B-final

Vid färre än 6st anmälda Veteraner kör dessa bland seniorerna.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 60

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 60

Startordning:

Meddelas på förarsammanträdet

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, ljusstart

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Varning vid tjuvstart. Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt reglementet

Avgifter:

Senior 300kr

Junior 200kr

Efteranmälan 200kr

WO-avgift 500kr vid återbud senare än 48 tim före start.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Vändringspris i Senior & Dam

För att ta emot pris ska föraren vara iklädd välknäppt overall!

Upplysningar, telefonnummer:

Emil Fröberg 0702764199

Återbud, telefonnummer:

0738078347 Endast SMS

Anmälan till:

Endast Online

E-post:

fagremk@hotmail.com

Delad bil
Anges under "Övrigt" i anmälan


Hemmaförare
Skall ange minst 1 funktionär vid anmälan samt delta på minst 1
arbetsdag inför tävlingen


Mekaniker
Varje förare får ha med sig fyra (4) mekaniker, dessa ska komma i
anslutning med föreren


Publik
Vi följer FHMs restriktioner samt SBFs riktlinjer och vi arbetar för att få ha
ett antal i publik. För dom senaste uppdateringarna - Följ klubbarnas Facebook-sidor.


Covid-19
Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförande ändras under
tiden
fram
till tävling.
Antal startande kan komma att regleras. Detta beslut baseras på hur FHM ställer sig i
stunden då tävlingen ska genomföras.
Är ni sjuka eller känner symtom så ska ni avstå tävlingen.
Handsprit kommer att finnas.
För övrigt gäller FMH restriktioner och SBF riktlinjer.
Samtliga kommer tilldelas ett armband som skall bäras under hela tävlingstillfället


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se