Inbjudan till Kalmar MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kalmar MK

Tävling:

Juniorläger Dag 1

Tävlingen inlagd:

2021-06-20

Tävlingsdatum:

2021-07-29

Sista anmälningsdatum:

2021-07-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lina Leandersson 070-2848737

Biträdande Tävlingsledare:

XXX

Raceontroller:

XXX

Domare:

XXX

Teknisk chef:

XXX

Säkerhetschef:

XXX

Miljöchef:

XXX
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Skogstorp Kalmar

Tidsplan:

Träning 10.00 - 17.30

Resultatlistan anslås:

XXX

Tävlingens genomförande:

Läs informationen noga!
Juniorlägret 2021 blir 2 endagarsläger. Det är många restriktioner som ska följas och vi måste alla hjälpas åt för att kunna genomföra detta. Vi som arrangörer anser att det viktigaste är att våra juniorer får dagar med träning, övningar och massa körning.

Upplägget är detsamma båda dagarna. Juniorer får anmäla sig till mer än en dag, men det görs via de separata inbjudningarna.

Vi kommer ta med 30 juniorer varje dag. Varje junior får ha med sig TVÅ personer in på området. Syskon, kompisar, släktingar osv som gärna vill titta på är alltså inte tillåtet. Dessa medföljande personer ska föranmälas med namn.

Lunchen ska förbeställas i övrigt-rutan och den betalas till självkostnadspris utöver lägeravgiften.

Ange ev. matallergi eller andra allergier/sjukdomar som vi behöver veta om! Det anger du i rutan "övrigt" på anmälan.

Enklare servering kommer att finnas någon timme/dag. Där kommer dock endast serveras kaffe, dricka och godis. Alltså ingen mat eller mackor osv.

Vi har miljökrav på vår anläggning som gör att INGA tävlingsbilar får startas före kl. 10.00 och inte heller efter kl. 18.00, respektera detta tack!

Mer information kommer i ett informationsbrev V.29

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Endast juniorer.

Antal startande i respektive klass:

MAX 30 deltagare.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

MAX 30 deltagare därefter reservlista.

Startordning:

XXX

Startuppställning:

XXX

Miljö:

Se G2

Se gemensamma regler.

Åtgärd vid tjuvstart:

XXX

Däckbegränsning:

Enligt FR reglemente.

Avgifter:

300 kr/dag.

Lunch ingår ej.

Lägeravgift och ev. förbeställd lunch SKALL betalas innan träning börjar kl. 10.00.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

XXX

Upplysningar, telefonnummer:

Lina Leandersson 070-2848737

Återbud, telefonnummer:

Lämnas via anmälan online.

Anmälan till:

Endast online

E-post:

kmkanmalan@telia.com

Mailadress till vårdnadshavare
Ange minst en mailadress till vårdnadshavare för utskick av informationsbrev.

EL
Finns ej att tillgå.

Duschar
Vi kan ej erbjuda dusch på området.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se