Inbjudan till Årjängs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Årjängs Motorklubb

Tävling:

JULITÄVLINGEN

Tävlingen inlagd:

2021-06-24

Tävlingsdatum:

2021-07-24

Sista anmälningsdatum:

2021-07-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ann-Britt Kahlin Tel: 0705-311762

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

LG Bran Tel: 0702-377576 OCH Patrik Sundfeldt Tel: 0705-192170

Domare:

Björn Andersson Tel: 0706-764194

Teknisk chef:

Johnny Brustuen Tel: 0723-707576

Säkerhetschef:

Morgan "Bubbla" Johansson 0703-379944

Miljöchef:

Camilla Emilsson Tel: 0730-928996
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Nordmarkens Motorstadion Töcksfors

Tidsplan:

LÖRDAG:
07.00 - 09.00 ANMÄLAN
07.00 - 09.00 BESIKTNING
09.00 - 09.15 FUNKIONÄRSMÖTE På startplattan. Rekommenderas munskydd
09.30 - 09.45 FÖRARSAMMANTRÄDE på startplattan. Rekommenderas munskydd
10.00 FÖRSTA START
BANAN REPARERAS VID BEHOV
LUNCHPAUS MELLAN OMGÅNG 2 OCH 3.

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 omgångar om 3 varv med alternativspår.

Poängberäkning i tävlingen 7, 5, 4, 3, 1. Målgång krävs för att få poäng.

Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3, 2, 1. Skulle särskiljning fortfarande
behövas tillämpas lottning.

Finaler körs om 5 varv med alternativspår.

A, B, C-final alla klasser. Runnerup tillämpas.

Omgång 1 körs i nummerordning, omgång 2 och 3 med fri framkörning

Antalet finaler kan komma att ändras beroende på antal startande.

Är man inte klar när omstart körs blir man utesluten ur heatet.
Förare som bedöms orsaka rödflagg nekas start.

OBS! GÅFART I DEPÅN

Med rådande pandemi kan tävlingsgenomförandet ändras under tiden fram till tävling.
Antal startande kan komma att regleras även antal i publik kan komma att begränsas.
Detta beslut baseras på FHM ställer sig i stunden då tävlingen ska genomföras.

Är ni sjuka eller känner symtom. Stanna hemma

Hemmaförare tar med minst 2 funktionärer


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Dam/veteran kör ihop. Vid mindre än 6 startande i D/V klassen samkörs de med seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 40 startande. Max 120 startande

Startordning:

Juniorer, Dam/Veteran, Seniorer

Startuppställning:

6-bils heat i möjligaste mån med ljusstart

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart sker direkt. 1 poängs avdrag vid tjuvstart i kvalen. Förare som tjuvstartar i finalen måste köra alternativspåret två (2) gånger. Vid tjuvstart 2 gånger av samma förare medför uteslutning ur heat, gäller även i final.

Däckbegränsning:

Enligt FR gällande regler

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran = 300 kr

Junior = 200 kr

Junior Hemmaförare = GRATIS

Glöm inte att anmäla om ni delar bil

O. B. S!
INGEN EFTERANMÄLAN!

Hemmaförare tar med MINST 2 funktionärer!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Camilla Emilsson Tel: 0730-928996

Återbud, telefonnummer:

SMS till Johnny Brustuen Tel: 0723-707576

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

jb@rosendalmaskin.no (Johnny Brustuens mejl)


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se