Inbjudan till Robertsfors MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Robertsfors MS

Tävling:

Klubbtävling

Tävlingen inlagd:

2021-07-06

Tävlingsdatum:

2021-07-31

Sista anmälningsdatum:

2021-07-28
Funktionärer

Tävlingsledare:

Magnus Nyström, 070-5214959

Biträdande Tävlingsledare:

Meddelas i PM

Raceontroller:

Kommer!

Domare:

Kommer!

Teknisk chef:

Kommer!

Säkerhetschef:

Peter Jonsson

Miljöchef:

Peter Jonsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Lokal tävling

Tävlingsplats:

Gumboda Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan: 08.30 - 10.00
Besiktning: 08.30 - 10.00
Förarsammanträde: 10.30
Första Start: 11.00

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande i depån under dagen.

Tävlingens genomförande:

4 kvalomgångar om 3 varv, 6 bilar/heat.
3 bästa kvalomgångar räknas till finaler.
Finaler 5 varv.
Senior: A, B, C om 30 startande.
Dam/Veteran, Junior: A, B om 12 startande.
Vid färre än 5 startande Dam/Veteran kör de med senior men egen final.
Förare med högsta poäng väljer spår först i finaler.
Runner-up gäller i finaler.
Alternativspår kommer att tillämpas, max en gång per heat.
Vid rullning är heatet avbrutet för rullande bil.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Samtliga

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Samtliga

Startordning:

Junior, Dam/Veteran, Senior.

Startuppställning:

6 bilar på startplattan

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Kvl: Omstart, den som orsakade tjuvstarten kör alternativspåret 2 gånger. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur heatet. Finaler: Omstart. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur finalen.

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubbdäck.

Avgifter:

Senior, dam, veteran: 300kr
Junior: 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poäng: 7, 5, 4, 3, 2, 1

Särskiljning: (1) Borträknat heat, (2) Placering i heat 4, 3, 1, 2, (3) Lottning av
programmet.

Prisutdelning: Sker efter avslutad tävling.

Upplysningar, telefonnummer:

Kerst Erlandsson: 070-6357451

Återbud, telefonnummer:

Kerst Erlandsson: 070-6357451

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

robertsforsms@gmail.com

Övrigt:

Observera att varje förare skall ha med sig en brandsläckare på minst 6kg.
Samtliga Skall ta med vagnboken till anbudsförfarandet. Inga bilar får lastas
förrän samtliga anbud är dragna.

Varje förare skall anmäla en funktionär och mekaniker i anmälan.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se