Inbjudan till Botkyrka Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Botkyrka Motorklubb

Tävling:

Hösttävlingen till minne av Anita Lindholm

Tävlingen inlagd:

2021-08-04

Tävlingsdatum:

2021-09-25

Sista anmälningsdatum:

2021-09-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pirjo Lundsten - 0707761630

Biträdande Tävlingsledare:

Magnus Johansson - 0704825533

Racecontroller:

Fredrik Bergsten - 0738052020

Domare:

Arne Mårtensson - 0705689613

Teknisk chef:

Erik Lindholm - 0705551021

Säkerhetschef:

Hans Tormund - 0707784113

Miljöchef:

Hans Tormund - 0707784113
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Botkyrka Motorklubb 0707761630

Tidsplan:

Fredag 2021-09-24
17.00 Depån öppnar
18.00-20.00 Anmälan & Besiktning

Tävling dag Lördag 2021-09-25
06.00 Depån öppnar
06.30-08.00 Anmälan och besiktning
08.00 Förarsammanträde fås i dokument lördag morgon 08.00
08.40 Funktionärsammanträde vid Startplattan
09.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslås i depån efter varje omgång.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i följande klasser, Juniorer, Dam/Veteran samt Seniorer.

Samtliga klasser kör 4 kvalomgångar med placeringspoäng: 7-5-4-3-2-1 Kvalheaten
körs i 3 varv och finalerna i 5 varv.

Endast förare som blivit målflaggade erhåller poäng.

Erhållen svartflagg = 0 poäng.
Särskiljning; Vid lika poäng i kvalheaten gäller högst poäng i omgång 7-5-4-3-2-1. Vid
lika
poäng sker lottning av sekretariatet

Finaler:
A B C final för seniorer,.
Juniorer och Dam/Veteran beroende på antal startande.

Runnerup tillämpas i finalerna.

Alternativspår kommer användas
Samtliga förare ska köra alternativspåret en gång per heat.
Vid start får ej spårbyte ske före banmarkering

Alkoholtest kan komma att genomföras innan/under tävlingen

Rödflaggat heat körs om direkt.
Tjuvstart körs om direkt.

Samtliga omgångar kommer att lottas och anslås på tavlan

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer,damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

Totalt antal startade max 140

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

140

Startordning:

Junior, Dam/Vet och Seniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, lottning av startspår sker före start. Uppflyttning av bilar i heat kan förekom

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart går starten om, samtliga bilar i bredd. Den förare som orsakat tjuvstarten blir bestraffad med att köra alternativspåret två gånger under det heatet. Vid två tjuvstarter av samma förare utesluts föraren ur heatet.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Juniorer 200:-, Botkyrkas Juniorer kör gratis.
Dam & Veteraner samt Seniorer 300:-

Betalning görs till Pirjo Lundsten på Swish senast den 21-09-20
Swish nr 0707761630 Märk Folkrace och Namn

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Prisutdelning görs direkt till finalisterna vid utkörning från
Heat.

Upplysningar, telefonnummer:

Magnus Johansson via SMS 0704825533

Återbud, telefonnummer:

Avanmälan till tävling görs av föraren själv via sitt konto om anmälningstiden inte gått ut Efter anmälningstiden kontaktas Janne Lönnmark 0735256205

Anmälan till:

Ska ske via SBF:s hemsida för Anmälan Online

E-post:

janne@lonnmarks.net

Övrigt
Endast en servicebil får inträde till depån.

All parkering samt bilkörning inom området sker på eget ansvar. Gäller både servicebil
och tävlingsbil i depån.

Fyra mekaniker får fri entré om de kommer i samma servicebil som föraren.
Hemmaförare anmäler minst en funktionär.

Har man för avsikt att dela bil, ange detta i anmälan och med vem. Anmäl er
tillsammans samtidigt vid administrativa incheckningen.

Till Minne av Anita Lindholm som nu lämnat oss.
Anita va våran Cafe dam i många härrans år.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se