Inbjudan till SMK Söderhamn

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Söderhamn

Tävling:

Hälsingeracet

Tävlingen inlagd:

2021-08-07

Tävlingsdatum:

2021-09-18

Sista anmälningsdatum:

2021-09-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Marie Lundh 070-5856336

Biträdande Tävlingsledare:

Anna Jonsson 070-3427158

Racecontroller:

Leif "Putte" Gilberg 073-0682852

Domare:

Urban Jonsson 073-9785911

Teknisk chef:

Mats Jonsson 070-5548984

Säkerhetschef:

Kåre Johansson 070-3011846

Miljöchef:

Patrik Henriksen 070-6042793
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Helsinge Motorstadion Söderhamn

Tidsplan:

Fredag: Anmälan och besiktning 18:00-20:00
Lördag: Anmälan och besiktning 07:00-09:00
Förarsammanträde vid klubbstugan 09:30
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Delresultat och slutresultatlistor anslås på anslagstavlan i depån. Slutresultat kommer att finnas på SMK Söderhamns hemsida, www.smksoderhamn.com

Tävlingens genomförande:

6 förare i varje heat med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1. Alla ges möjlighet att köra 3
heat därefter gäller A-B-final vid minst 18 förare vid anmälningstidens utgång, C-final
vid minst 24 förare vid anmälningstidens utgång.

Finalerna körs med runner-up.
Vid lika poäng räknas resultatet från 3:e omgången i första hand, 2:a i andra hand
o.s.v och därefter lottning.
Kvalheat körs 3 varv och finalerna 5 varv.

Tävlingen körs med alternativspår.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 150 startande totalt. Minimum 70 startande.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150 startande totalt. Minimum 70 startande.

Startordning:

Juniorer, Damer, Seniorer.

Startuppställning:

6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G:2 och FR-reglementet.

Åtgärd vid tjuvstart:

Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0. Finaler: Omstart. Tjuvstart mer än en gång av samma förare innebär uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet, ej dubb.

Avgifter:

Seniorer och Damer 300kr. Juniorer 200kr.
Tel + efteranmälan 100kr. Utebliven avanmälan 500kr enl. FR reglementet. OBS!
Swishbetalning i anmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
Prisutdelning sker efter avslutad tävling vid klubbstugan.

Upplysningar, telefonnummer:

Marie Lundh 070-5856336

Återbud, telefonnummer:

Marie Lundh 070-5856336

Anmälan till:

SBF Anmälan online, www.anmalanonline.se/folkrace

E-post:

marie73lundh@gmail.com

Info:
Undvik kontanter. Använd Swish som betalningssätt för anmälan, 200-
ringen i anbud samt i kiosken.
Viktigt angående Covid-19. Visa hänsyn och håll avstånd samt tvätta händerna ofta.
Vi ber er alla att följa Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se