Inbjudan till Grimslövs MS/Osby MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Grimslövs MS/Osby MK

Tävling:

INSTÄLLD!! The Pink Race med sista chansen-heat & Superfinal

Tävlingen inlagd:

2021-09-11

Tävlingsdatum:

2021-10-17

Sista anmälningsdatum:

2021-10-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Johan Fransson 0725327291

Biträdande Tävlingsledare:

Dennis Berggren

Racecontroller:

Anders Johansson

Domare:

Åke Gustavsson

Teknisk chef:

Fredrik Petersson

Säkerhetschef:

Christian Nilsson

Miljöchef:

Björn Bergstrand
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Steninge RaceWay, belägen 6 km norr om Älmhult rv. 23

Tidsplan:

Anmälan vid röda boden vid startplattan 07.00 - 08.45
Besiktning vid startplattan 07.15 - 09.00
Förarsammanträde vid startplattan 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan fortlöpande

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 omgångar varav 2 är förlottade. Poäng
7,5,4,3,2,1
Särskiljning inför final: Kvalomgång 3,2,1 därefter lottning av
tävlingsledningen.
Finaler:
Senior: A,B och C-final med runner up.
Topp 1-5 A-final, 6-10 B, 11-12 till C, de 12 förarna efter där kör 2 sista
chansen-heat där 1.an och 2.an går in i C-finalen.
Junior: A final, vid fler än 15 startande även B final med runner up.
Dam: A final, vid fler än 15 startande även B final med runner up.
Superfinal: körs bara om det blir damklass. Där kör 1-2-3.an från
damernas och seniorernas A-finaler.
Kval heaten körs 3 varv, finalerna i 5 varv.
Vid mindre än 6 anmälda i Dam klassen så körs dessa
tillsammans med herrarna. Vid mindre än 12 startande damer, kör
dessa 4.a omgångar på poäng, då körs 4.e omgången med 5 varv.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Vid mindre än 6 damer vid anmälan slut, lottas dessa in bland herrarna

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Min 40 seniorer o max 100 totalt

Startordning:

Meddelas vid förarsammanträde

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd. 1-2-3-4-5 6 där spår 6 är mot skogen

Miljö:

Se G6.1 Tänk på hel pressening, 6 kg brandsläckare även uppsamlingskärl. Ta med ert skräp hem.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart ger 2 minus poäng i omgångarna. I finalen bli det varning. 2 tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet/fina

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Senior, Dam: 300 kr, varav 50 kr av damernas anmälningsavgift går till
bröstcancerfonden.
Junior: Gratis.
Efteranmälan: 100 kr
WO avgift vid avanmälan senare än 48 timmar: 500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.
Till bästa tjej-junior

Upplysningar, telefonnummer:

Johan Fransson 0725-32 72 91

Återbud, telefonnummer:

Löser du själv på anmalanonline.se fram tills anmälan stänger 2021-10-10 kl 24.00.efter det via sms till 0725-327291

Anmälan till:

Via anmalanonline

E-post:

grimslovsms@hotmail.com

Hemmaförare Osby MK samt Grimslövs MS
Anmäl minst 1
funktionär över 15 år till: Johan
Fransson 0725/32 72 91

Delade bilar:
Skriv i anmälan under övriga upplysningar om ni
delar bil.

Depå:
Skriv under övriga upplysningar om ni kommer med stora
fordon
över 8 meter.

Covid-19
Varje förare får ha med sig max 3 teammedlemmar,
Varje tävlande ska ha med sig sina teammedlemmar till anmälan, där
banden sätts på handleden, som skall vara på under hela
tävlingen.
Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförande ändras
under tiden fram till tävling.
Antal startande kan kommas att regleras.
Detta beror på hur FHM ställer sig i stunden när tävlingen ska
genomföras.
Tänk på att hålla avstånd.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se