Inbjudan till Linköpings MS, Linköping

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Linköpings MS, Linköping

Tävling:

Höstsprinten

Tävlingen inlagd:

2021-08-17

Tävlingsdatum:

2021-10-17

Sista anmälningsdatum:

2021-10-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Torsten Öberg - 070-329 09 90

Biträdande Tävlingsledare:

Fredrik Andersson – 073-820 88 92

Racecontroller:

N/A

Domare:

Anders Bengtsson – 076-142 02 14

Teknisk chef:

Torbjörn Knutsson – 070-940 12 61

Säkerhetschef:

Kennet Borewik – 076-949 78 46

Miljöchef:

Maria Flyding – 070-886 29 32
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Linköpings Motorstadion Sviestad, Linköping

Tidsplan:

Söndag 2021-10-17:
Anmälan och besiktning: 07.00 – 09:00
Förarsammanträde: 09:30 (genomförande meddelas i PM)
Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Löpande på resultattavlan

Tävlingens genomförande:

Finaltävling i Sprintcupen 2021

RS på 50/50 grus och asfalt. 1 specialsträcka på 2,7 km, som köres 3 gånger. De två bästa
omgångarna räknas totalt. Chikaner bestående av tunnor kommer att finnas,
prickbelastning med 5 sek per påkörd tunna.

Ange ev bildelning vid anmälan.

Seniorklassen anger i anmälan om de kör fram- eller bakhjulsdrivet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Enligt Sprintcupens reglemente följt av fri gallring av arrangören.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100 st

Startordning:

Juniorer, Veteraner, Seniorer framhjulsdrivet, Seniorer bakhjulsdrivet, Dam

Startuppställning:

-

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

-

Däckbegränsning:

Enl reglemente

Avgifter:

Juniorer 200 kr, övriga tävlande 300 kr
Betalas vid anmälan på tävlingsdagen, kontant eller swish.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser utdelas till de tre främsta ekipagen i varje klass

Upplysningar, telefonnummer:

Torsten Öberg - 070-329 09 90

Återbud, telefonnummer:

Endast email, rally@lms.se

Anmälan till:

Anmälan skall vara Linköpings MS tillhanda senast den 10:e oktober 2021 genom on-line anmälan på http://www.anmalanonline.se/

E-post:

rally@lms.se

Avlysning:
Enl ovan, samt om mindre än 60 startande anmält sig, vid
anmälningstidens utgång.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se