Inbjudan till Dals MK, Färgelanda

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Dals MK, Färgelanda

Tävling:

Hjelmens Trofé, Lagtävling på Dals

Tävlingen inlagd:

2021-08-23

Tävlingsdatum:

2021-09-25

Sista anmälningsdatum:

2021-09-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Petra Larsson 073 800 01 05

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Christer Johansson 070-333 23 32

Domare:

Lars Davidsson 070 551 21 08

Teknisk chef:

Johnny Brustuen 072 370 75 76

Säkerhetschef:

Martin Krångh 0707 714 308

Miljöchef:

Peter Hultgren 0101512282
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Rosendalsbanan, Färgelanda

Tidsplan:

Fredag:
Depån öppnar 16:00
Besiktning mellan kl 18-20 (Sker på startplattan)

Lördag:
Anmälan 6-8 (Sker i sekretariatet) Hela laget inkl lagledare anmäls samtidigt.
Besiktning 6-8 (Sker på startplattan),

Funktionärsmöte: kl 08.15 på startplattan.

Lagledarmöte kl 08.30. Enbart lagledaren för varje lag deltar i mötet på morgonen och sker vid heattavlan.

Första start kl 09:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

SENIORER:
Varje lag innehåller 3 stk förare plus en lagledare. Lagledaren behöver inte ha någon licens men skall vara över 15 år.
Samma person får max vara Lagledare för 2 stk lag
Varje lag kör 3 stk omgångar med 1 stk förare i varje förlottat heat.
Varje lag kör 3 stk heat/omgång.
Lagledare får fritt ta ut vilka förare som skall köra i respektive heat men varje enskild förare får endast köra 5 ggr i kvalomgångar och semifinaler.
I omgång 1 skall samtliga förare starta
Vid Finaler är körturordning och poäng nollställda.
Alla startspår kommer att vara förlottade och delas ut i startkuvert

Poängberäkning:
Kvalomgångar. 6 5 4 3 2 1
Semifinaler. 10 7 5 4 3 2
Finaler. 7 5 4 3 2 1
Förare måste få målflagg för att få poäng i kval och alla finaler.
Vid lika poäng inför finaler räknas lagpoäng med start ifrån semifinal omg 3,2,1
Antal finaler: beslutas efter anmälans slut

Juniorer ( Partävling )
Juniorer tävlar i par. Varje par kör 3 stk omgångar Semifinaler och ev.finaler.
Varje par kör tillsammans i 1 heat/omgång. Vid bruten tävling av 1 förare i paret så får den andra föraren tävla vidare med att gångra sina poäng med 1,5.
Alltså vid vinst 6 poäng x 1.5 = 9 Poäng. Vid ojämnt tal så får man den lägre poängen. 5 poäng x 1,5 = 7 poäng osv
Detta gäller endast i kvalomgångar. Det skall vara en klar anledning till en bruten tävling för att det ensamma poängsystemet skall gälla. Viktigt att detta meddelas till sekretariatet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer,

Antal startande i respektive klass:

MAX 110 Förare.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

MAX 110 Förare.

Startordning:

Junior, Senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, Ljusstart

Miljö:

se G6 Hållbarhet, tänk på att brandsläckare till varje bil ska vara tydligt synlig.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart ger 1 minus poäng till laget/paret

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Avgifter:Seniorer 900:-/lag, Lagledaren samt alla förare i laget går gemensamt in och anmäler sig.
Juniorer: 400kr per par.

Avlysning: Vid fall av fource majeure äger arrangören rätt i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser: Hederspriser till samtliga finalister. Vinnande lag erhåller inteckning i vandringspriset.

Upplysningar, telefonnummer:

Michael Hjelm 0732473669, Petra Larsson 073 800 01 05

Återbud, telefonnummer:

Sker till Micke Hjelm, se upplysningar

Anmälan till:

Laganmälan skickas till Speakerhjelm@gmail.com. Efter inskickad Laganmälan skall samtliga förare i laget gå in och anmäla sig via anmalanonline.se. !!!OBS!!! Glöm inte att uppge vilket lag ni kör för under övriga upplysningar.

E-post:

speakerhjelm@gmail.com

Berusningsmedel

Enligt G 8.2

Depå

Endast 1 servicefordon större än 6m/ lag tillåtet. Detta anmäls i övrigt på anmälan och till speakerhjelm@gmail.com. Varje lag får varsin anvisad ruta. Tänk på att begränsa ner antalet servicefordon till minsta möjliga då det kan bli ont om plats.
Bussar och större fordon: Anmäls i förväg.

Speaker
Micke Hjelm

Laganmälan

Laganmälan skall innehålla. Lagnamn, lagledare, förare, klubb,bil och anmälare. skickas till Micke Hjelm

Covid-19

Med rådande pandemi kan tävlingsgenomförandet ändras under tiden fram till tävling.
Antal startande och publik komma att begränsas. Vi följer FHM:s restriktioner.

Vid minsta sjukdomssymtom på förare eller mekaniker stannar man hemma.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se