Inbjudan till SMK Gävle Valbo

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Gävle Valbo

Tävling:

Raptorracet

Tävlingen inlagd:

2021-09-01

Tävlingsdatum:

2021-10-17

Sista anmälningsdatum:

2021-10-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mike Sterner 072-3021338

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Conny Leino 070-6076356

Domare:

Utses av NNBF

Teknisk chef:

Marcus Othzén 070-2694555

Säkerhetschef:

Mikael Eliasson 076-1726250

Miljöchef:

Anneli Eriksson 070-6784232
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gävle Motorstadion Rörberg.026-643540

Tidsplan:

Lördag 16/10
Anmälan och besiktning 18.00 – 20.00
Söndag 17/10
Anmälan och besiktning 06.30 – 08.30
Förare skall vara iklädd overall.
Förarmöte ersätts av skriftligt förarmöte.
Skriftligt förarmöte fås vid incheckning.
Första start 9.00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås på anslagstavlan vid sekretariatet.Resultatlistor kan ses på SMK Gävles hemsida, efter avslutad tävling.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med flytande start.
Max 6 förare i varje heat med
poängberäkningen 7-5-4-3-2-1
Seniorer, Damer/Veteraner och Juniorer kör
3 heat därefter A-B-final vid minst 18
startande vid anmälningstidens utgång,
C-final vid minst 24 startande vid
anmälningstidens utgång.
Vid lika poäng till final räknas omgång 3, 2, 1
och därefter lottning.
Kvalheaten körs 3 varv och finalerna 5 varv.
Runner-up tillämpas.
Alternativspår används I kval och finalheat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen är öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer,Damer,Veteraner,Juniorer.

Antal startande i respektive klass:

Minst 60 startande max 120 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Juniorer , Damer/Veteraner , och Seniorer .Kan ändras beroende på antalet delade bilar.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd med flytande start .

Miljö:

Se G:2 Enligt FR reglementet. Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. OBS Vattentäkt, presenning skall täcka hela ytan under tävlingsbil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart . Vid mer än en tjuvstart av samma förare i heatet = uteslutning ur heatet. OBS att samtliga som lämnar startlinjen i samband med tjuvstart får backe tillbaka till grus innan ny start sker.

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubb .

Avgifter:

Senior, Dam och Veteran 300 kr. Juniorer 200 kr.
Tel + efteranmälan 100 kr.
Utebliven avanmälan 500 kr enl. FR
reglementet.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Mike Sterner 072-3021338 , Mikael Eliasson 076-1726250

Återbud, telefonnummer:

Mike Sterner 072-3021338 , Mikael Eliasson 076-1726250

Anmälan till:

Anmälan online, www.sbf.se.

E-post:

kansli@smkgavle.nu

Info
Däcksrensning vid framkörning/uppställning till
start är absolut förbjuden.
Gåfart i depån gäller.


Covid-19
PGA rådande pandemi kan tävlingsgenomförandet ändras under tiden fram till
tävling.
Antal startande kan regleras.
Vid minsta sjukdomssymptom på förare eller mekaniker stannar
man hemma.
Munskydd bör användas där trängsel kan uppstå.
Varje förare får ta med sig 4 st mekaniker som ansluter samtidigt
som föraren.
Samtliga på området skall bära handledsband som fås vid
incheckningen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se