Inbjudan till Hallsbergs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hallsbergs Motorklubb

Tävling:

Speaker Hjelms Sverigeresa SLUTMÅL

Tävlingen inlagd:

2021-09-08

Tävlingsdatum:

2021-09-18 -> 2021-09-19

Sista anmälningsdatum:

2021-09-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fia Häggberg 070-3218931 Beatrice Ågren/Karlsson 076-8148642

Biträdande Tävlingsledare:

-

Racecontroller:

Robert Ledin 070-3088658 Bitr. Jörgen Svensson/Erika Svensson 070-6811624

Domare:

Petra Larsson 073-8000105

Teknisk chef:

Lars Buhr 070-6440317 Bitr. Kattis Gillstam 072-5201938

Säkerhetschef:

Patrik Flink 072-7328004

Miljöchef:

Fredrik Nederfelt 073-3399494
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hallsbergs Motorklubb Vissaboda 905 Petra Hjärtmyr 070-2883124

Tidsplan:

Fredag 2021-09-17
Depån öppnar 15.00
Anmälan 17.00-20.00
Besiktningen 17.00-20.30

Lördag 2021-09-18
Depån öppnar 06.00
Anmälan 06.00-08.00
Besiktning 06.00-08.00

Anmälan sker vid anvisad plats.
Besiktningen sker på målrakan.

Endast förare får medverka vid besiktning, juniorer får ta med sig (1) mekaniker.
Ha overallen på och övrig utrustning synliga.

Startavgift kontant/swish
Giltig licens skall kunna uppvisas.

Förarmöte sker via högtalarsystemet 8.30 samlas inte i stora grupper utan sprid ut er.

Första start.
Lördag 09.00
Söndag 08.00

Funktionärsmöte sker vid postering 1
Lördag 08.00
Söndag 07.30

Resultatlistan anslås:

På anslagstavla vid sekretariatet och på resultattavlan.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 4 st omgångar

Junior och Dam kör 3 st omgångar lördag och 1 st på söndag
Seniorer kör 2 st omgångar på lördagen och 2 st på söndagen.
Detta kan komma och ändras på tävlingsdagen beroende tidsplan

Poängberäkning: 7 5 4 3 2 1

Finaler:
Senior A B C D E
Junior A B C D
Dam A B

Vi tillämpar runner up där segraren går upp till nästa Final.
Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

Max 200 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

200

Startordning:

Junior Dam Senior

Startuppställning:

Max 6-bilar i bredd

Miljö:

Se G6.0 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6kg pulversläckare och uppsamlingskärl som skall finnas under alla tävlingsfordon

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart ger 2 minus poäng. Tjuvstartar samma förare i samma heat/final 2 gånger utesluts förare från heatet/finalen.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet FR-T 2.1

Avgifter:

Senior och Dam 300kr
Junior 200kr

Efteranmälan skickas till Michael Hjelm som upprättar ev. reservlista.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga Finalister.

Du har inte rätt till Sverigeresans priser om du endast har kört slutmålet i Hallsberg.

Poängberäkning: 7 5 4 3 2 1

Särskiljning: omg 4 3 2 1


Upplysningar, telefonnummer:

Fia Häggberg 070-3218931/Michael Hjelm 073-2473669

Återbud, telefonnummer:

Petra Hjärtmyr 070-2883124 endast sms

Anmälan till:

Endast via anmälan online

E-post:

folkrace.hmk@gmail.com

Covid-19
Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförande ändras under tiden fram
till
tävling.
Antal startande kan komma att regleras. Detta beslut baseras på hur FHM ställer sig i
stunden då tävlingen ska genomföras.
Är ni sjuka eller känner av symtom på Covid-19 så ska man avstå tävlingen.
Handsprit kommer att finnas.
För övrigt gäller FMHs restriktioner och SBFs riktlinjer och riskanalys.
Samtliga personer som är behöriga att vistas på tävlingsområdet kommer tilldelas ett
armband som skall bäras under hela tävlingstillfället.

Depå
Bussar och Husvagnar ska föranmälas till Patrik Flink 072-7328004
OBS El tillhandahålles ej.
Ställplats avgift 150kr
Depå tystnad 22.00

Anmälningstid
Kan komma att stängas i förtid om önskat antal startande är uppnått

Delad bil
Skall uppges under övrigt i anmälan

Mekaniker
Varje förare får ta med sig 4 mekaniker.

Avlysning
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare
avlysa tävlingen

Publik
vi tar in 3000 sittande publik, ta med egen stol

Hemmaförare
Skall anmäla minst 1 funktionär till Camilla Flink 0708469269


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se