Inbjudan till Ulricehamns Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ulricehamns Motorklubb

Tävling:

Ad-Bildelar racet Bogeringen Ulricehamns MK - OBS: Första start 09.00 - 48.000kr i prispengar

Tävlingen inlagd:

2021-09-07

Tävlingsdatum:

2021-10-23

Sista anmälningsdatum:

2021-10-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erik Hang 0734153569

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Stefan Argus 0703289087

Domare:

Börje Fröberg 0706020836

Teknisk chef:

Ber Inge Ågren 0739741831

Säkerhetschef:

Patrik Höög 0705255529

Miljöchef:

Stig Karlsson 0706557648
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bogeringen Ulricehamn

Tidsplan:

Tidsplan: 22 oktober fredag:
Depån öppnar: 17:00
Administrativ incheckning 18:00 – 20:00
Besiktning 18:00 – 20:00
Depån stänger 21:00

Tidsplan: 23 oktober lördag:
Depån öppnar 06:00
Administrativ incheckning 06:00 – 08:00
Besiktning 06:00 – 08:30
Förarsammanträde Skriftligt
Första start 09:00
Lunchpaus Efter kvalomgång 2 (ca 30
minuter)
Finaler Direkt efter kvalomgång 3

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan & www.resultattavlan.se

Tävlingens genomförande:

Startmetoden är med ljus.
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid särskiljning gäller placeringen i omgång 3 och sedan omgång 2.
Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning.
Kvalomgång 1 & 2 är förlottade, omgång 3 körs efter nummerordning med fulla heat.
Kvalen körs i 3 varv, Finaler i 5 varv, vi tillämpar runner-up.
Seniorer kör A-B-C Finaler. Dam, Junior & veteran kör A final.
B final körs vid mer än 15 anmälda/klass, vid anmälningstidens utgång
Vid 6 startande eller mindre/klass, körs tre kvalheat á 3 varv och ett finalheat á 5 varv där
poäng räknas från samtliga heat, vid lika poäng avgör finalheatet.
Lunchpaus efter 2.a kvalomgången, Finaler direkt efter omgång 3
Vid färre än 12 veteraner vid anmälans utgång utgår veteranklassen
Samtliga förare skall köra alternativspåret minst en gång per heat.
OM NI DELAR BIL ANGE DETTA VID ANMÄLAN (ni kommer att ha samma startnummer)

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 132st.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

132 (reserver tas emot till onsdag 20/10 kl 16:00, förare får besked torsdag 21/10)

Startordning:

Senior – Dam – Junior - Veteran

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd med ljusstart

Miljö:

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalomgång gäller 2 poängs avdrag. Om samma förare tjuvstartar en gång till gäller uteslutning ur heat. Vid tjuvstart i finaler gäller nedflyttning 2 placeringar. OBS! samtliga som lämnar startlinjen i samband med tjuvstart, åker ut på ban

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet, ej dubbdäck

Avgifter:

Ordinarie anmälningsavgift: Senior och Dam 300kr; Juniorer 200kr.
Betalas på tävlingsdagen.

Efteranmälningsavgift: Ordinarie anmälningsavgift + 200kr

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler till samtliga finalister.

Prispengar i samtliga A-finaler: 1.a 6000kr; 2.a 4000kr; 3.a 2000kr

Upplysningar, telefonnummer:

0766775050

Återbud, telefonnummer:

0766775050

Anmälan till:

Anmalanonline.se

E-post:

lg.umkfolkrace@gmail.com

Återbud:

Lars-Göran Thor tel 0766775050
Senast 48 timmar före första start, i annat fall debiteras 500kr (w.o.)
Återbud endast via telefon. Återbud via Facebook, Messenger mm godkänns inte.

Övrigt:

Ström 230V/10A erbjuds i depån/camping 200kr för ett dygn
Vid fler än 80 anmälda hänvisas husbilar/husvagnar till Campingen
Toaletter/dusch finns i “övre depån”


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se