Inbjudan till Bilklubben Dundret

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Bilklubben Dundret

Tävling:

Klubbmästerskap

Tävlingen inlagd:

2021-09-12

Tävlingsdatum:

2021-09-25

Sista anmälningsdatum:

2021-09-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tommy Vestin

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Lars Mohre´n

Domare:

Benny Karlberg

Teknisk chef:

Knut Johansson

Säkerhetschef:

Ann-sofi Nordvall

Miljöchef:

Tommy Krigsman
TävlingsinformationHemmaförare måste ange namn och telefonnummer på MINST en funktionär.

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Lokal tävling

Tävlingsplats:

Dunderbanan, Gällivare

Tidsplan:

Lördag 2021-09-25
8:00-09:30 Anmälan
08:00-09:30 Besiktning
10:00 Funktionärssammanträde
10:00 Förarsammanträde vid huvudposteringen
10:30 Första start

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavla vid sekretariat

Tävlingens genomförande:

Tävlingen arrangeras utan publik. Varje förare kör 3 kvalomgångar med poängfördelning 9, 7, 5, 3, 2, 1. Alla tre kval räknas. Seniorer kör A, B och C-final (C-final endast vid fler än 20 anmälda, B-final endast vid fler än 10 anmälda)
Dam kör A-final
Veteran kör A-final.
Samtliga juniorer kör final.
Runner up inom respektive klass.
Särskiljning 3-1-2, därefter lottning.
Alternativspår körs EN gång/heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens tävlande för BKD Gällivare. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Fritt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Fritt

Startordning:

Junior-veteran-dam-senior

Startuppställning:

Max 6 startande/heat. Startspår förlottas. I finalerna väljer förarna spår efter inkörda poäng.

Miljö:

Enligt gällande reglementen, eget avfall borttages av respektive förare efter tävlingens slut. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, två tjuvstarter medför uteslutning ur heat. Vid tjuvstart skall samtliga tävlande stanna innan markerad linje, annars utesluts den tävlande ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt ej dubb, däcksvärmning/rensning förbjuden!

Avgifter:

Seniorer 300 kr
Juniorer 200 kr
damer: 300 kr
Veteran: 300 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Reklam är fritt.

Priser:


Priser till samtliga finalister.
Vandringspokaler till klubbmästarna.

Upplysningar, telefonnummer:

Tommy 070-357 29 75 Benny Karlberg 070-349 74 01

Återbud, telefonnummer:

Tommy 070-357 29 75 Benny Karlberg 070-349 74 01

Anmälan till:

Via anmälan online. Ange om ni delar bil.

E-post:

tavling@bilklubbendundret.se

Rullning:
Vid rullning är heatet avslutat för berörd bil!

Bärgning:
Kan komma att utföras av traktor med gafflar.

Bilbyten:
Inga bilbyten godkänns oavsett klass!

Depå:
Inga släpvagnar/husvagnar i depån, Bussar på anvisad plats.
Begränsat antal elanslutningar kan erbjudas mot en avgift på 100kr, först till kvarn gäller!
Ingen grillning i depån utan endast på anvisad plats.
Depåtystnad mellan 22:00-06:00!
Kom ihåg brandsläckare!

OBS!
I övrigt enligt gällande reglemente med tillägg av de regler SBF:s FR-utskott har fastställt.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se