Inbjudan till SMK Dala Falun

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Dala Falun

Tävling:

Fläskracet

Tävlingen inlagd:

2021-09-19

Tävlingsdatum:

2021-10-30

Sista anmälningsdatum:

2021-10-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sven-Erik Sigvardsson, 073-676 70 66

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Leif Gilberg, 073-068 28 52

Domare:

David Floberg, 070-642 47 83

Teknisk chef:

Martin Hedberg, 072-222 71 57

Säkerhetschef:

Erik Nordengren, 070-387 19 76

Miljöchef:

Erik Nordengren, 070-387 19 76
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kniptjärn. Följ skyltar mot Falukrossen från Rv 50/E16 med avfart i Karlsviksbacken, Trafikplats Karlsvik, mellan Falun och Borlänge.

Tidsplan:

Depån öppnar Fredag 20211029 kl 17.00.

Administrativ incheckning vid sekretariatet samt besiktning på startplattan:
Fredag 211029 17.00-19.00
Lördag 211030 07.00-08.15

Första start. 09.00


Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet & Resultattavlan.se. slutgiltig resultatlista tillhandahålles i samband med prisutdelningen och p

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv på grus/asfalt.
Finaler körs i 5 varv.
Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Uteslutning ur heat ger ingen poäng.
Damer/veteraner, Seniorer: A-B final vid minst 18 startande, C-final vid minst 24
startande.
Juniorer: A-B finaler vid minst 14 startande.
Alternativspår finns och skall köras en gång per deltagare och heat. Förare
som ej kör alternativspåret eller kör det mer än en gång/heat utesluts ut heatet.
Samtliga finaler körs med ”Runner Up”

Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång.
2. Minst antal svartflagg.
3. Omgång 1,2,3
4. Därefter lottning.
5. 0 poäng för brutet heat räknas om högre kvalificering än ingen poäng för uteslutning
ur heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Dam/Veteran och Juniorer

Antal startande i respektive klass:

100

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Vid färre än 40 anmälda vid antal anmälningstidens utgång kan arrangören med domarens godkännande ställa in tävlingen

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Meddelas vid administrativa incheckningen

Startuppställning:

Förlottade heat med max 6 st. bilar i bredd. I finaler väljer den med högst ranking i kvalen startsp

Miljö:

Enligt FR reglementet, Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas som skall rymma/absorbera minst 10 liter

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = 1 p avdrag i heatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck. Däckrensning är absolut förbjudet ur säkerhetssynpunkt, medför uteslutning ur heat.

Avgifter:

Senior: 300:-.
Junior: 200:-.
OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-.
Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska enligt regelverket en WO avgift
erläggas med 500 SEK.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Fläskpriser till finalisterna. Prisutdelning sker vid sekretariatet

Upplysningar, telefonnummer:

Sven-Erik Sigvardsson 073-676 70 66

Återbud, telefonnummer:

Urban Jonsson 073-978 59 11, gärna via sms pga. oregelbundna arbetstider.

Anmälan till:

Anmälan Online senast 211024

E-post:

urban.tomtebo@telia.com

Covid-19:

Förutsättningarna för tävlingen kan komma att ändras för att möta eventuella
restriktioner på tävlingsdagen.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger
bland annat följande rekommendationer till oss som ansvarar för idrotts- och
tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan
stanna hemma.
Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

2. Minska närkontakt, håll avstånd i depå samt på åskådarplats.

3. Undvik trängsel! Håll avstånd!

Kom ihåg! Pandemin är INTE över!

SMK Dala Falun hälsar alla hjärtligt
välkomna till en fartfylld dag!Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se