Inbjudan till Borlänge Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Borlänge Motorklubb

Tävling:

Vintertävlingen

Tävlingen inlagd:

2021-12-27

Tävlingsdatum:

2022-01-15

Sista anmälningsdatum:

2022-01-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Urban Jonsson Stora Skedvi 073-978 59 11

Biträdande Tävlingsledare:

Patrik Wikström Falun 070-649 33 29

Racecontroller:

Leif ”Putte” Gilberg Kungsgården 073-068 28 52

Domare:

Tillsätts av NNBF

Teknisk chef:

Johan Eriksson Borlänge 070-344 10 47

Säkerhetschef:

Lars Tholander Borlänge 070-234 71 32

Miljöchef:

Björn Aspman Gustafs 070-628 80 58
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Borlänge Motorstadion, Norr Amsberg, 10 km N Borlänge utefter Rv 70 mot Leksand, skyltat Motorstadion.

Tidsplan:

Administrativ incheckning: 07.00-09.00
Besiktning: 07.15-09.15
Första start. 09.30

Förarsammanträde sker digitalt/skriftligt pga Covid -19!

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, slutgiltig resultatlista tillhandahålls i samband med prisutdelningen och på hemsida. Skickas ej

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv på spolad bana.
Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Seniorer: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst
24 startande.
Juniorer och Dam/Veteran: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid minst 24 startande.

Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång
2. Minst antal observationsflagg
3. Minst antal tjuvstarter
4. Omgång 1,2,3
5. Därefter lottning

Startlista med heatindelning samt resultat kommer att finnas tillgängligt på
www.resultattavlan.se

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer/veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 80 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Meddelas i god tid före första start tävlingsdagen.

Startuppställning:

6 bilar i bredd, av resultatprogrammet lottade startspår. I finaler val av spår enligt rankingen.

Miljö:

Enligt FR och gemensamma reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = 1 p avdrag i kvalheatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Vinterdäck med dubb enligt folkracereglemente, FR-T 3.4 Däck är personlig utrustning! Vid anbudsförsäljning skall 4 st ersättningshjul med hela, användbara gummidäck (ej små reservhjul) utan krav på mönsterdjup medfölja monterat på tävlingsfordonet.

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran: 300:-.
Junior: 200:-.

OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-.

Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska en WO avgift erläggas med 500 SEK.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till finalisterna.

Prisutdelning vid sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Urban Jonsson 073-978 59 11.

Återbud, telefonnummer:

Urban 073-978 59 11, återbud tas gärna via SMS pga oregelbundna arbetstider.

Anmälan till:

Endast anmälanonline.

E-post:

folkrace.bmk@telia.com

Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat. Du som förare skall ur bilen
innan
den vändes rätt. I enlighet med Nedre Norra Bilsportförbundets policy samt
Folkraceutskottets
rekommendation.

Hemsida
www.borlangemk.se

Covid -19:
Kom ihåg, pandemin är INTE över!
Håll avstånd och skapa inte onödig trängsel varken i depå/kiosk eller på publikplats.
Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till god
handhygien.

OBS Hemmaförare:
OBS!!! Hemmaförare SKALL på anmälningsblanketten ange minst 1
person (Namn + tel. nummer) som på något sätt skall hjälpa till under tävlingen. Denne skall
anmäla sig vid klubbstugan kl 08.30.

.
Borlänge MK hälsar alla hjärtligt välkomna till en fartfylld dag!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se