Inbjudan till Dals Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Dals Motorklubb

Tävling:

Vårtävling på Dals

Tävlingen inlagd:

2022-02-13

Tävlingsdatum:

2022-05-14

Sista anmälningsdatum:

2022-05-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Petra Larsson 073 8000105

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Lars Davidsson 0705512108

Domare:

Börje Fröberg 0706020836

Teknisk chef:

Johan Mäsak 0721806648

Säkerhetschef:

Martin Krångh 0707714308

Miljöchef:

Peter Hultgen 0701512282
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Rosendalsbanan Färgelanda. Se skylt vid vägen söder om Ellenöbron längs väg 172

Tidsplan:

Anmälan i undre sekretariatet 07.00-09.00. Swich och kontant betalning.

Besiktning 07.00-09.00 på startplattan

Förarsammanträde 09.30 på startplattan.

Första start 10.00

Prisutdelning sker efter avslutad A-final Seniorer,

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavlan vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar. juniorer, Damer, Seniorer.
Efter andra omgången så kommer en matpaus hållas.

Antal finaler beror på antal startande, Kommer att meddelas på
förarsammanträdet.

Kvalen körs 3 varv, finaler körs 5 varv. Runner-up tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1
Vid lika poäng, räknas bästa poäng i senast körda heat o s v. Vid lika resultat hela vägen,
sker lottning nedanför sekretariatet.
Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Totalt antal startande maximerat till 120 st.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 120 startande

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

max 6 bilar i bredd med ljusstart

Miljö:

Enligt G6. Avfall och dyligt lämnas på anvisad plats, tänk på att brandsläckare till varje bil ska vara tydligt synlig. Nya regler angående pressening! Se gemensamma regler (Bulletin)

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter i samma heat av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet

Avgifter:

Dam/senior 300 kr
Junior 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Pristagarna skall ha på sig föraroverall vid prisutdelningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Karlsson 0704955686. Peter Hultgren 0701512282.

Återbud, telefonnummer:

Anders Karlsson 0704955686. Petra Larsson 073 8000105

Anmälan till:

Anmalanonline.se

E-post:

larsson.petra66@gmail.com

Covid
Med tanke på rådande omständigheter kan inbjudan ändras, beroende på
myndigheternas bestämmelser. Läs därför om inbjudan och PM dagen innan tävlingen.

Delad bil
Skall anges under övrigt, skriv vem ni delar med.

Servicefordon
Större servicefordon över 8meter samt husbilar skall anmälas med sms till
0704955686, ni kommer då bli tilldelad lämplig plats.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se