Inbjudan till Skepptuna Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skepptuna Motorklubb

Tävling:

Wist-pokalen

Tävlingen inlagd:

2022-03-20

Tävlingsdatum:

2022-05-14 -> 2022-05-15

Sista anmälningsdatum:

2022-05-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Niklas Björken 0705327948

Biträdande Tävlingsledare:

Peter Karlsson 0707568874

Racecontroller:

Per Erik Åberg 0706580821 Åke Gustavsson 0730613987

Domare:

Ann Sofie Carlsson 0705342171

Teknisk chef:

Magnus Danielsson 0707540270

Säkerhetschef:

Tobias Bolin 0703484469

Miljöchef:

Hannes Bolin 0705460085
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ekbacken, Skepptuna.

Tidsplan:

Fredag 2022-05-13
16.00 Depå öppnar
17.00-19.30 Anmälan & Besiktning

Lördag 2022-05-14
06.00 Depå öppnar
07.00-08.30 Anmälan & Besiktning
09.00 Förarsammanträde vid startplattan
09.30 Funktionärssammanträde vid startplattan
10.00 Första start

Söndag 2022-05-15
06.00-07.30 Viss besiktning kan förekomma
08.00 Förarsammanträde vid startplattan
08.30 Funktionärssammanträde vid startplattan
09.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslås i depån efter varje omgång. Och efteråt på www.skepptunamk.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga klasser kör 5 kvalomgångar med placering 7-5-4-3-2-1
Kvalheaten körs i 3 varv och finalerna i 5 varv

Endast förare som blivit målflaggade erhåller poäng

Erhållen svartflagga = 0 poäng
Särskiljning: Vid lika poäng i kvalheaten gäller högst poäng i omgång 5-4-3-2-1.
Vid lika poäng sker lottning av sekretariatet

Lördag:
Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar

Söndag:
Samtliga klasser kör 2 kvalomgångar

Finaler:
A B C för samtliga

Runnerup tillämpas.

Alternativspår kommer användas
Samtliga förare ska köra alternativspåret en gång per heat.
Vid start får ej spårbyte ske före banmarkering.

Alkoholtest kommer att genomföras innan och under tävlingen.

Rödflaggat heat körs om direkt om nästa heat inte redan kört upp på startplattan. Annars
efter det heatet. Så fort som möjligt. Tjuvstart körs om direkt.

Samtliga omgångar kommer att lottas och anslås vid tavlan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Junior, Dam/Veteran och Senior

Antal startande i respektive klass:

180

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

180

Startordning:

juniorer, dam/vet och seniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, lottning av startspår sker före start. Uppflyttning av bilar i heat kan genomfö

Miljö:

förare ansvarar för sitt eget avfall. Miljöstation finns ej att tillgå.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart går starten om, samtliga bilar i bredd. Den förare som orsakat tjuvstarten blir bestraffad med att köra alternativspåret två gånger under det heatet. Vid två tjuvstarter av samma förare utesluts föraren ur det heatet.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Juniorer 200:-, Skepptunas Juniorer kör gratis.
Dam & Veteraner samt Seniorer 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Förare som deltager vid prisutdelningen skall vara klädd i
föraroverall. Prisutdelningen sker vid innerplan.

Upplysningar, telefonnummer:

Niklas Björken 0705327948 Peter Karlsson 0707568874

Återbud, telefonnummer:

Avanmälan till tävling görs av föraren själv via sitt konto om anmälningstiden inte gått ut. Annars via mail till: anders@skepptunamk.se Om återbud lämnas senare än 48h innan tävlingen börjar, äger arrangören rätt att ta ut en avgift på 500:-

Anmälan till:

Ska ske via SBF:s hemsida för Anmälan Online

E-post:

anders@skepptunamk.se

Tävlingsdepå
Endast en servicebil får inträde till depån. Fordon längre än 8m föranmäls
till Niklas Björken. 0705327948

All parkering samt bilkörning inom området sker på eget ansvar. Gäller både servicebil och
tävlingsbil i depån.

Två mekaniker får fri entré om de kommer i samma servicebil som föraren.

Övrigt:
Hemmaförare anmäler minst en funktionär till Anders Karlsson
anders@skepptunamk.se tel. 0705683964 . Senast anmälningstiden löpt ut. Hemmaförare
med utebliven funktionär kan komma att gallras från tävlingen

Har man för avsikt att dela bil, ange detta i anmälan och med vem. Anmäl er tillsammans
samtidigt vid administrativa incheckningen.

Avspärrning och ”paxning” av plats är ej tillåtet. Kommer att rivas bort av personal. Med
andra ord kan ingen depåplats att bokas.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se