Inbjudan till Östmarks MFF

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Östmarks MFF

Tävling:

Majracet OBS Inställt PGA för få anmälda

Tävlingen inlagd:

2022-04-01

Tävlingsdatum:

2022-05-14

Sista anmälningsdatum:

2022-05-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Andreas Arvidsson 0705208908

Biträdande Tävlingsledare:

Tomas Andersson 0706652214

Racecontroller:

Niklas Persson 0703559674

Domare:

TBA

Teknisk chef:

Jimmy Olsson 0702762016

Säkerhetschef:

Dennis Persson 0730383575

Miljöchef:

Ronnie Ericson 0703045657
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Östmarks Motorbana

Tidsplan:

Anmälan 06.45 - 08.45
Besiktning 07.00 - 09.00
Förarmöte 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavla i depån

Tävlingens genomförande:

3 Lottade kvalomgångar samt finaler, kvalen körs med 3 varv finaler med 5 varv, antal finaler
beroende på antal anmälda i respektive klass.

Jumbofinal körs, där deltar de 6 förare som ej påförts någon bestraffning samt har lägst antal
poäng efter 3 kvalomgångar.

Runner UP tillämpas.

Poängberäkning 7,5,4,3,2,1 vid lika poäng efter kvalen räknas omgång 3,2,1 därefter sker
lottning.

Vid få anmälda i Dam resp Veteranklassen slås dessa klasser samman.

Aternativspår körs ej

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Juniorer, Damer, Seniorer

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Juniorer, Damer, Veteraner, Seniorer

Startuppställning:

6-bilsheat (i möjligaste mån) Startljus

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag vid tjuvstart, 2 tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enl. FR reglementet (ej dubbdäck)

Avgifter:

Anmälningsavgift.
Juniorer 200 sek
Dam, Sen, Vet 300 sek

WO-avgift 500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister

Upplysningar, telefonnummer:

0705208908, 0706920199

Återbud, telefonnummer:

0705208908, 0706920199

Anmälan till:

online tom 2022-05-07

E-post:

motorgarden@telia.com

BESIKTNING

Förare ska vara iklädd föraroverall samt medföra brandsläckaren som enl reglementet ska finnas
väl synlig vid depåplatsen


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se