Inbjudan till Vimmerby Motorsällskap

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vimmerby Motorsällskap

Tävling:

Åsa-Nisseracet

Tävlingen inlagd:

2022-04-08

Tävlingsdatum:

2022-05-14 -> 2022-05-15

Sista anmälningsdatum:

2022-05-05
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson 076- 814 86 42.Madeleine Jakobsson 070-304 84 89.

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Michael Sörensen 070- 914 80 41.David Johansson070-367 22 77.

Domare:

Leena Tidman 070-313 21 07

Teknisk chef:

Thomas Davidsson 076-801 56 70.

Säkerhetschef:

PA Mårtensson 073-058 39 41.

Miljöchef:

Dennis Strid 070–654 10 85.
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gnagaredalen 076-814-86 42

Tidsplan:

Anmälan lördag (i klubbstugan) 06.45-08.45

Hemmaförare anmäler och besiktar 06.30-07.00 hjälper sedan till i besiktningen på
morgonen, eller annan tilldelad uppgift

Besiktning (på startplattan) 06.45-09.15

Förarsammanträde (startplattan) 09.30

Första start 10.00


Söndag: Säkerhetsbesiktning utav bilen med administrativ incheckning/avprickning på
startplattan 07:30-08:30
Första start 09:00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande vid sekretariatet. Slutgiltiga resultatlistor publiceras på hemsidan efter tävlingen.www.vimmerbyms.com

Tävlingens genomförande:

Lördagen kör alla 4 omgångar. Söndag kör alla 2 omgångar.

De 18 bästa seniorerna utanför C-final kör 3 sista chansen heat varav 1:an och 2:an går till
D-final. Sista-chansen-heaten SKALL köras med 6 förare i.

Max 90 seniorer, vid över 90 seniorer anmälda 2022-05-05 så upprättas reservlista,
reserverna rings in vart efter återbud inkommit.
Reserverna rings in fram till kl 16.00 12/5.

seniorer kör A,B,C,D final.

Dam/veteran klass körs vid 24 anmälda 2022-05-05.
I klass dam/vet A-final, B-final vid 30 anmälda. Dam/vet kör C-final vid 48 anmälda 2022-
05-05.Juniorer A-final, B-final vid 24 anmälda. Junior kör C-final vid 36 anmälda 2022-05-05.

Finalerna körs med runnerup. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren
har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runnerup platsen. Tidtagning sker
av arrangören.

Poäng lördag delas ut efter passerande av målflagga 7,5,4,3,2,1.

Poäng söndag delas ut efter passerande av målflagga 10,8,6,4,3,1.

Vid lika poäng till finalen räknas omgång 6,5,4,3, 2, 1 därefter sker lottning som
tävlingsledningen sköter.
Heaten omfattar 3 varv, finalerna 6 varv.

Omflyttning mellan heat i en omgång kan ske för att få jämnare heat. Arrangören beslutar
och gör detta om det blir aktuellt.

Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på
startplattan släpps detta först.
Vid rödflagga kör ut från banan och in genom startgrinden (ej upp genom lottningsfållan)

Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det
tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören
anvisad plats. (FR 7.6)


Startmetod: Ready to Race skylt och ljussignal. När rött slocknar är det start.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer

Antal startande i respektive klass:

Max 90 seniorer, vid över 90 seniorer anmälda 2022-05-05 så upprättas reservlista.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 90 seniorer, vid över 90 seniorer anmälda 2022-05-05 så upprättas reservlista.

Startordning:

Senior, Dam/Vet, Junior.

Startuppställning:

Max 6 bilar

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet .

Avgifter:

Senior 300 kr.
Junior 200 kr.

Efteranmälningsavgift 200 kr.


Om plats finnes dvs efter reserverna som står på listan. Tävlingsledningen tar detta beslut.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid klubbstugan.

Upplysningar, telefonnummer:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42.

Återbud, telefonnummer:

Återbud ska lämnas 48 timmar före tävlingsdagen till Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42. Återbudet måste bekräftas. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkrace reglementet. Innan 220505 sköter du det själv via mina sidor

Anmälan till:

Anmälan via anmälan Online och ska vara arrangören tillhanda senast 2022-05-05.

E-post:

folkrace@vimmerbyms.se

Övrigt:


Hemmaförare måste anmäla 1 funktionär. Mer information kommer till er.

Reserverna rings in fram till kl 16.00 12/5.

Kommande PM är lika bindande som denna inbjudan.
Alkotester kan förekomma under hela
tävlingsdagarna.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se