Inbjudan till Piteå Motorsällskap

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Piteå Motorsällskap

Tävling:

Folkracesprint

Tävlingen inlagd:

2022-04-20

Tävlingsdatum:

2022-05-14

Sista anmälningsdatum:

2022-05-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Martin Dahlén 073-022 71 19

Biträdande Tävlingsledare:

Joakim Wikström 070-322 75 53

Racecontroller:

.

Domare:

Lars Åkerström 073-823 05 43

Teknisk chef:

Tommy Larsson 073-180 02 58

Säkerhetschef:

Rickard Persson 070-255 84 84

Miljöchef:

Tobias Bergquist 073-097 57 06
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR special

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Piteå Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan 07.00 – 09.00
Besiktning: 08.00 - 10.00
Förarsammanträde 10.30
Första start 11.00

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande i depån under dagen.

Tävlingens genomförande:

En slinga på ca:2.4 km på och i anslutning till banan blandat asfalt och grus som körs 3 gånger.

Den snabbaste tiden från de 3 åken räknas.

De två första omgångarna körs i startnummerordning, i den tredje kör den med
sämsta tiden först i klassen.

Andreföraren i ekipage som delar bil startar sist i omgång 1 och 2, men först i
omgång 3 oavsett bilklass.

Max tid: Förare som ej startar, bryter eller blir utesluten i omgången
tilldelas en max tid på 4 minuter i omgången.

Tävlingen körs tillsammans med Racingspecial FM

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:


Startuppställning:

ca: 90 Sekunders startmellanrum. Däckrensning och däckvärmning är förbjuden. Fotocelltidtagning.

Miljö:

Enl. G:6.1 Miljö. Finns att läsa på SBF.s hemsida under rubriken regler. SBF/ladda hem/folkrace/gemensamma regler.

Åtgärd vid tjuvstart:

.

Däckbegränsning:

Enligt FR - reglemente för 2022.

Avgifter:

Senior 300kr, Junior 200kr, betalas vid anmälan.

Efteranmälan: Extra avgift 150kr

Avanmälan: Senast Fredag 13/5 18.00,annars debiteras startavgiften.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till de tre bästa i varje klass.

Förare ska vara iklädd föraroverall vid prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Tävlingsledaren: 073-022 71 19. Bitr. Tävlingsledaren: 070-322 75 53

Återbud, telefonnummer:

Tävlingsledaren: 073-022 71 19. Bitr. Tävlingsledaren: 070-322 75 53

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

kansliet@piteams.org

Anbud
Folkracebilar som även deltar i söndagens tävling (Vårracet)deltar utan anbud
på dessa bilar på Lördag. Övriga Folkracebilar hamnar under
anbudsreglerna som vanligt. Enligt FR - reglemente för 2022.

Delad bil
Det är möjligt att dela bil, skriv i anmälan vem ni delar med.

Piteå MS förare
Samtliga Piteå förare skall anmäla minst 1. st. funktionär med
telefonnummer på anmälningsblanketten och stannar även kvar efter tävlingen
för att städa ihop kring anläggningen.

Nykterhetskontroll
Kommer att ske.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se