Inbjudan till Föllinge MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Föllinge MK

Tävling:

Vår racet

Tävlingen inlagd:

2022-04-24

Tävlingsdatum:

2022-05-14

Sista anmälningsdatum:

2022-05-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Andreas Johansson 0703785988

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Björn Ericsson 073-803 66 90

Domare:

Stefan Sandström 070 6464378

Teknisk chef:

Vakant

Säkerhetschef:

Vakant

Miljöchef:

Sven Erik Göransson 070 5659290
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Föllinge Motor stadion Andreas Johansson 070 378 59 88

Tidsplan:

Fredag 18:00-21:00 Anmälan och besiktning.

Lördag 07:00-09:00 Anmälan
Lördag 07.00-09.15 Besiktning
Lördag 09:30 Förarsammanträde startplattan
Lördag 10:00 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslås på officiella anslagstavla löpande. Slutresultat på LOTS och Föllinge Mk Facebook

Tävlingens genomförande:

6-bilsheat med 3 kvalomgångar.
Samtliga kvalomgångar räknas.
Samtliga finaler körs efter fullföljda kvalomgångar.
Kval 3 varv/heat, Final 5 varv/Heat.
Poängutdelning i heaten 7-5-4-3-2-1. Särskiljning vid lika poäng: Högst poäng i kvalomgång 3
därefter kvalomgång 2 och 1. Därefter lottning. Lottning sker i resultatprogrammet.

Tävlingen genomförs med banans alternativspår som ska köras minst en gång per heat/final.
2-minuters regeln kommer tillämpas.

Deltagare, klasser:

Seniorer, Damer, Juniorer och veteraner (Minst 10st) med giltig FR-licens. Klasser kan komma att sammanslås beroende på antalet anmälda.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Ingen Begränsning

Startordning:

Se kommande PM

Startuppställning:

6 Bilar i bredd, slalomkäppar. Ljusstart

Miljö:

Enligt G 6.1Vid uppställning i depå skall tät presenning finnas under HELA bilen. Om servicefordon inte är täta (oljeläckage mm.) önskar vi att ni placerar skydd även under detta fordon för att minska miljöpåverkan.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Dubbla alternativspår för den som orsakat tjuvstarten. Vid upprepad tjuvstart i samma heat blir man uteslutet ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 2.1 ej dubb.

Avgifter:

Startavgift: 300kr för Seniorer, Damer och Veteraner. Startavgift juniorer: 150:-
Vi tar SWISH.
Efteranmälan: 500:- senior och 300:- junior.

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga deltagare i finaler.

Upplysningar, telefonnummer:

Andreas Johansson 0703785988

Återbud, telefonnummer:

Kerstin Grenholm 070 37 23 816

Anmälan till:

Endast anmälan online på http://www.anmalanonline.se/folkrace/

E-post:

andjo@vestas.com

Anbud
Alla anbud sker efter finaler. Vid delad bil ange ALLA Nummer. Vi tar SWISH.

Depå
Depån öppnar Fredag kl 16.00. Finns ej möjlighet till el. Minst en 6kg brandsläckare
per tävlingsbil SKALL stå vid infarten till depåplats. Sopsäck delas ut vid anmälan, ta gärna med
erat skräp och bildelar hem efter tävling. Vatten finns i ut plasserade IBC tunnor ,ej dricksvatten.

Övrigt
Alkoholtest kan komma att genomföras. Ni som delar bil, ange det i anmälan så
minskar risken att ni får starta i heaten efter varandra. Håll koll på våra sociala medier för mer
information runt omkring tävlingen som kommer att publiceras eftersom!
Varmt välkomna till en fartfylld dag i Föllinge!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se