Inbjudan till Skepptuna MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skepptuna MK

Tävling:

Midsommarracet

Tävlingen inlagd:

2022-05-21

Tävlingsdatum:

2022-06-23

Sista anmälningsdatum:

2022-06-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Magnus "Muggen" Danielsson 0707540270

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Vakant

Domare:

Björn Stålborn 070-5922576

Teknisk chef:

Vakant

Säkerhetschef:

Theresia Eklund

Miljöchef:

Theresia Eklund
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ekbacken , Skepptuna MK

Tidsplan:

14:00 Depån öppnar

15:00 – 17:00 anmälan och besiktning

17:00 funktionärssäammanträde

17:30 Förarsammanträde

18:00 första start

Resultatlistan anslås:

Anslås i depån efter varje omgång. Och efteråt på www.skepptunamk.se

Tävlingens genomförande:


Tävlingen körs ENBART i följande klasser, Junior och Seniorer.

Anmälan kommer att stänga vid 90 anmälda, reservlista tillämpas från de 72 först anmälda

Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar med placeringspoäng: 7-5-4-3-2-1 Kvalheaten körs i 3
varv och finalerna i 5 varv.

Endast förare som blivit målflaggade erhåller poäng.

Erhållen svartflagg = 0 poäng.
Särskiljning; Vid lika poäng i kvalheaten gäller högst poäng i omgång 3-2-1. Vid lika poäng
sker lottning av sekretariatet

Finaler:
A B C final för seniorer,.
Juniorer , beroende på antal startande. 18st för B-final

Runnerup tillämpas i finalerna.

Alternativspår kommer användas
Samtliga förare ska köra alternativspåret en gång per heat.
Vid start får ej spårbyte ske före banmarkering

Alkoholtest kan kommaatt genomföras innan/under tävlingen

Rödflaggat heat körs om snarast efter uppställt startfält.
Tjuvstart körs om direkt.

Samtliga omgångar kommer att lottas och anslås på tavlan.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Junior och Senior.

Antal startande i respektive klass:

72st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

72st

Startordning:

Juniorer och seniorer

Startuppställning:

max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2 Förare ansvarar för sitt eget avfall. Medtages hem.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart går starten om, samtliga bilar i bredd. Den förare som orsakat tjuvstarten blir bestraffad med att köra alternativspåret två gånger under det heatet. Vid två tjuvstarter av samma förare utesluts föraren ur det heatet.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Juniorer 200:-, Skepptunas Juniorer kör gratis.
Seniorer 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Förare som deltager vid prisutdelningen skall vara klädd i
föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Magnus ”muggen” Danielsson 0707540270, Anders Karlsson . 070 5683964

Återbud, telefonnummer:

Magnus ”muggen” Danielsson 0707540270

Anmälan till:

Ska ske via SBF:s hemsida för Anmälan Online.

E-post:

anmalan@skepptunamk.se

Speaker:
Glad gubbe

Tävlingsdepå


All parkering samt bilkörning inom området sker på eget ansvar. Gäller både servicebil och
tävlingsbil i depån.


Övrigt:
Hemmaförare anmäler minst en funktionär till Anders Karlsson
anders@skepptunamk.se tel. 070 5683964. Senast anmälningstiden löpt ut. Hemmaförare
med utebliven funktionär kommer att gallras från tävlingen.

Har man för avsikt att dela bil, ange detta i anmälan och med vem. Anmäl er tillsammans
samtidigt vid administrativa incheckningen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se