Inbjudan till MK Ran Askersund

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

MK Ran Askersund

Tävling:

Tyckecupen deltävling 2

Tävlingen inlagd:

2022-06-30

Tävlingsdatum:

2022-08-06

Sista anmälningsdatum:

2022-07-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist 070-537 46 55

Biträdande Tävlingsledare:

Benny Rask 070-210 14 40

Racecontroller:

Tobias Holmberg 076-304 07 22

Domare:

Klas-Åke Fredén 076-677 21 62

Teknisk chef:

Lars Buhr 070-644 03 17

Säkerhetschef:

Patrik Flink 072-732 80 04

Miljöchef:

Tony Sand 073-066 44 13
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tyckebanan mellan Askersund och Vretstorp.

Tidsplan:

Fredag:
Anmälan: 18:00-20:00
Besiktning: 18:00-20:00

Lördag:
Anmälan: 6:00-8:00
Besiktning: 6:00-8:00
Förarsammanträde 08:30
Första start 09:00

Föraroverallen ska vara på vid besiktningen!

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och på raceoffice.

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 förlottade kvalomgångar. Uppflyttning i heaten kan ske så vi får så fulla heat som möjligt.
Heaten omfattar 3 varv och finalerna körs i 5 varv.
Poängen utdelas efter passerande av målflagg. 7,5,4,3,2,1.
Vid lika poäng till final räknas omgång 3,2,1 och därefter lottning.

Vid fler än 24st i respektive klass kört C final.
Runner up kommer att tillämpas på våra samtliga tävlingar. Service mellan finalerna sker på anvisad plats och 5 minuters regeln tillämpas.

Veteraner kör tillsammans med seniorerna.

Rödflaggat heat körs om omgående. Endast det heat som redan står uppställt på startplattan får köras före.
Endast tankning och påfyllning av vatten får ske.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 130 totalt.

Startordning:

Junior, dam, senior.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Allt miljöfarligt avfall du tar med dig till tävling tar du med dig hem!

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet. Tänk på att köra över hela pinnen innan du backar tillbaka!

Däckbegränsning:

Enligt reglementet, dubbfritt.

Avgifter:

Senior: 300 kr
Juniorer: 200 kr

WO senare en 48h innan första start medför en avgift på 500 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler delas ut till samtliga förare som kört final.
Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Klara Nylin 0705239614, endast SMS.

Återbud, telefonnummer:

Amanda Kvarnström 0703348866, endast SMS.

Anmälan till:

www.anmalanonline.se

E-post:

Mkranaskersund@outlook.com

Delad bil

Ni som delar bil skriv in det i anmälan så lottar vi in er med så många heat emellan som möjligt.

Mekaniker

Ska vara på plats innan 08:00.

Övrigt

En servicebil per tävlingsbil. Stora bussar, husvagnar och husbilar ska stå på anvisad plats.
Minst antal startande 70 st.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se