Inbjudan till Munkfors MC Munkfors

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Munkfors MC Munkfors

Tävling:

Folkrace

Tävlingen inlagd:

2022-07-01

Tävlingsdatum:

2022-08-13

Sista anmälningsdatum:

2022-08-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pernilla Hultman 070-3373376

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Niclas Persson 0703559674

Domare:

Joakim Hallengren

Teknisk chef:

Gert Berglund 070 640 18 22

Säkerhetschef:

vakant

Miljöchef:

Christina Gren
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tomtfallets motorstadion

Tidsplan:

Anmälan kl 07,00 – 08,45 Vid anmälan ska en ifylld ”mekanikeranmälan” lämnas.
Besiktning kl 07,00 – 09,00
Funktionärssammanträde 09,15
Förarsammanträde 09,30
Första start kl 10,00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås vid sekretariatet på Munkfors MC:s hemsida och på Facebook

Tävlingens genomförande:

Alla tävlande kör tre heat. I varje heat skall alternativspåret användas. Förlottade heat.
Startspår förlottade i kval och efter placering i finaler.. Poäng 7,5, 4, 3, 2,1. Vid eventuell
särskiljning tillämpas bästa placering i omgång 3, 2 och 1. Skulle särskiljning fortfarande
behövas tillämpas lottning. Kvalheaten körs i tre varv och finalerna i fem varv. Antal finaler är
beroende på antalet startande. Runner up i finalerna. De sex förare som fullföljt alla omgångar
utan svart flagg och fått lägst poäng kör jumboheat.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

90

Startordning:

Dam/veteran, jun och sen.

Startuppställning:

5 bilsheat. I finalerna 6 bilar.

Miljö:

Se G 6.1 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6 kg pulversläckare och uppsamlingskärl skall finnas under alla tävlingsfordon.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart får den som tjuvstartat två varv i alternativet. Tjuvstart två gånger i samma heat medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Sen/Dam 300: - Jun 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 0552-104 82, 070-3396263 Christina Gren 070-3974341

Återbud, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 0552-104 82, 070-3396263 Christina Gren 070-3974341

Anmälan till:

Anmälan online http://nt.sbf.se/folkrace eller Yvonne Gräsberg, Bäckv. 13 66931 DEJE, 0552-104 82

E-post:

munkforsmc@gmail.com

Delade bilar
Kom ihåg att ange i anmälan om ni delar bil.

Vatten
Det finns inget dricksvatten vid anläggningen


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se