Inbjudan till Målilla MK Bilklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Målilla MK Bilklubb

Tävling:

Smålandscupen

Tävlingen inlagd:

2022-07-13

Tävlingsdatum:

2022-08-13

Sista anmälningsdatum:

2022-08-06
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson 076-8148642

Biträdande Tävlingsledare:

Madeleine Jakobsson

Racecontroller:

Anders Johansson 070-6713644

Domare:

Stefan Argus 070-3289087

Teknisk chef:

Lars Fransson 070-2526878

Säkerhetschef:

Roger Lund 0703323688

Miljöchef:

Andreas Karlsson 070-2028481
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Målilla MK Bilklubb/ Målilla Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan 07,00-09.00
Besiktning 07.00-09.00
Förarsammanträde 09.30
Första Start 10.00

Finaler enligt Smålandscupens reglemente.

Resultatlistan anslås:

Resultat på www.raceoffice.se samt på tavlan jämte kiosken

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs enligt smålandscupens reglemente.

Kvalen omfattar 4varv och finalerna 6 varv.

Vid rullning kommer heatet att rödflaggas förutom rullning på sista varvet då
heatet kommer att
släppas i mål.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och Veteraner

Antal startande i respektive klass:

Max 120 starter totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minimun 40 starter max 120

Startordning:

Junior, Senior, Dam/veteran

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Enigt reglemente

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning i heatet vid tjuvstart

Däckbegränsning:

-

Avgifter:

Anmälningsavgift 300kr senior
200kr Junior

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning 7,5,4,3,2,1 Särskiljning genom omgång 3,2,1

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Roger Lund 070-3323688

Återbud, telefonnummer:

Malin Blixth 073-9696438

Anmälan till:

anmälan genom anmälan online

E-post:

malillamkbilklubb5@gmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se