Inbjudan till Mariestads MS / Fägre MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mariestads MS / Fägre MK

Tävling:

VästSprinten Deltävling 3

Tävlingen inlagd:

2022-07-20

Tävlingsdatum:

2022-08-07

Sista anmälningsdatum:

2022-08-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Kals-Åke Fredén 0766772162

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Klas-Åke Fredén 0766772162

Domare:

Kjell Jonsson 0705509052

Teknisk chef:

Bengt-Göran Åberg 0702457031

Säkerhetschef:

Rogert Levin 0732319053

Miljöchef:

Åke Fredén 0704531728
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Grevby Motorbana, ca 1 mil norr om Mariestad

Tidsplan:

Anmälan 06:30 - 08:15Besiktning 06:30 - 08:15Förarsammanträde vid startplattan 08:30Funktionärsmöte vid speakertornet 08:30Första start 09:00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 omgångar varav dom 2 bästa räknas.Vid lika tid sker särskiljning från omgång 3, 2, 1.Vid ej start i någon av omgångarna eller om man brutit = Maxtid

5min.Hinder KAN komma vara tidsbelastade, meddelas på förarsammanträdet.Se regler angående Väst sprinten.Klasser: Senior FWD, Seriorer RWD, Damer, Veteraner och juniorer.Skriv i anmälan vilken klass ni kör i.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

60

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 130

Startordning:

Meddelas på förarsammanträdet

Startuppställning:

Start en och en.

Miljö:

Enligt reglementet

Åtgärd vid tjuvstart:

10 sec tidstillägg

Däckbegränsning:

Enligt reglementet

Avgifter:

Senior, Dam ,Veteran: 300krJuniorer gratis!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

1 pris per 5 startande. dock minst 3 priser per klass.För övrig information ang särskiljning och poängberäkning se

västsprintens facebooksida.

Upplysningar, telefonnummer:

Pontus Steen 072-0585562

Återbud, telefonnummer:

Morgan Olsson 072-9058387

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

fagremk@hotmail.com

Delade bilar
Delad bil ska anges i anmälan.

Bil kan delas i samma klass.

FWD/RWD
Ange vilken klass ni kör i anmälan

Hemmaförare
SKALL ange minst 1 funktionär samt medverka på arbetsdag
inför tävlingenHär finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se