Inbjudan till Hästveda FRC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hästveda FRC

Tävling:

Bjärnums Stålprodukter-racet

Tävlingen inlagd:

2022-08-23

Tävlingsdatum:

2022-10-01

Sista anmälningsdatum:

2022-09-25
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jan Brodén, 0734-06 96 66

Biträdande Tävlingsledare:

Tobias Nordlund

Racecontroller:

Tina Lennartsson, Christian Nilsson

Domare:

Lars-Gunnar Olsson

Teknisk chef:

Marcus Claëson

Säkerhetschef:

Fabian Claëson

Miljöchef:

Tommy Ask
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Harabackens Motorstadion, 0734-06 96 66

Tidsplan:

Depån öppnar kl.15 på fredagen.

Administrativ incheckning.Fredag 18.00-20.00.

Lördag 7.00-8.30.Besiktning på startplattan.Fredag 18.00-20.00.

Lördag 7.00-9.00.

Förarsammanträde bakom startplattan, vid klubbstugan kl. 9.30.

Första start 10.00.Prisutdelning sker direkt efter Seniorernas A-final bakom huvudposteringen.


Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan och via www.raceoffice.se, dock är det anslagen tid på anslagstavlan som gäller vid ev. protest.

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.

A-final körs i respektive klass,

B-final körs om det är minst 15 anmälda vid anmälningstidens utgång,
C-final körs om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång,
D-final körs om det är minst 45 anmälda vid anmälningstidens utgång.

Kvalen 4 varv, finaler 6 varv. Runner-up tillämpas.

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.

Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och därefter lottning.

För att erhålla poäng i heatet skall arrangörens eventuellt tillhandahållna reklam sitta
på bilen vid varje start.

Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. Alternativspåret är det vänstra körfältet i
kurvan närmst startplattan (gamla slingan).

Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte Depåchef beslutar annat.

Rödflaggat heat körs om snarast, vid tjuvstart omstart direkt.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 40, Max 120

Startordning:

Junior, Dam, Senior.

Startuppställning:

6-5-4-3-2-1

Miljö:

Se G6.1 Allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid incheckningen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartar 1 gång får straffet att INTE få köra alternativspåret i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar 2 gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd.

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Deltagarna i Seniorernas A-final skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo ut på startrakan
och stanna före speakertornet för prisutdelning.


Upplysningar, telefonnummer:

Jan Brodén, 0734-06 96 66

Återbud, telefonnummer:

Avanmälan ska göras på anmalanonline.se. Efter anmälningstidens utgång via hfrc@telia.com, senast 29/9 kl. 07.00.

Anmälan till:

Anmälan på www.anmalanonline.se. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 2022-09-25.

E-post:

hfrc@telia.com

Säkerhet


I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA GULFLAGG.

Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån (Gäller
ej efter A-final Sen). Kom ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst 6kg) vid sin
depåplats.

Miljö


OBS!! Presenning av lättviktstyp (flätad) är ej godkänd.

Mekaniker


Är man mekaniker ska man vara på plats innan kl.8:30.

Delad bil


Anges på anmälan med vem man delar bil med.

Fordon över 6 m


Anges på anmälan. Servicefordon över 8 m ska ha minst 2 st. tävlingsbilar parkerade hos sig.

Hemmaförare


Ange gärna en funktionär med namn och telefonnummer på anmälan.

Faktafunktionärer


Anges i PM

Övrigt


Släp parkeras på angiven plats, ej på publikparkering. Reservparkering på Sågbacken, se
bifogad karta i startbekräftelsen.

Husvagnar är ej tillåtna i depån.

OBS! Strömförsörjning finns ej att tillgå.

Startbekräftelse


Har ni inte fått någon startbekräftelse den 27/9, börja med att kolla skräpposten,
fortfarande ingen bekräftelse, maila klubben på hfrc@telia.com och be att få utskickad.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se