Inbjudan till Motorklubben Team Westom

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Motorklubben Team Westom

Tävling:

Conny Memorial

Tävlingen inlagd:

2022-08-08

Tävlingsdatum:

2022-09-24

Sista anmälningsdatum:

2022-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Kenneth Svensson

Biträdande Tävlingsledare:

Anders Andersson

Racecontroller:

L-G Bran

Domare:

Klas Åke Fredén

Teknisk chef:

Gert Berglund

Säkerhetschef:

Mattias Berg

Miljöchef:

Pär Edman
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Westombanan

Tidsplan:

Depån öppnar kl. 15:00 Fredag 23/9 - RESPEKTERA TID FÖR ÖPPNING.Anmälan/Besiktning:17:00-20:00 Fredag 23/907.00-09.00 Lördag 24/9Förarsammanträde vid anmälningsboden 09:30.Första start 10:00.
Resultatlistan anslås:

Raceoffice.se, Officiella anslagstavlan i anslutning till anmälningsboden.

Tävlingens genomförande:

Förlottade heat.Startuppställning 6 bilar i bredd, ljusstart och alternativspår alla heat och finalerVid ev problem används flaggstart.Samtliga deltar i tre kvalomgångar med alternativspår där segraren i varje heat får 7poäng,tvåan 5 osv. ner till 1.

Alla klasser kör A-final, beroende på antal anmälda körs B-final och så vidare..Runner up i samtliga klasser.

Vid lika poäng körs lottning.Kval 3 varv, Finaler 5 varv.Rödflaggat heat körs om direkt enligt FR 7.6.5 minutersregeln tillämpas.Ifylld mekanikeranmälan lämnas i anmälningsboden.Delad bil anges i anmälan.
Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Minst 50 (totalt) Max 150 (Totalt)

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 50 (totalt) Max 150 (Totalt)

Startordning:

Juniorer, Damer, Veteraner, Seniorer.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt G6. Vid besiktning: Pulversläckare ska finnas i fordonet, ska sedan stå väl synligt på serviceplatsen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Alternativspår 2 gånger. Två tjusvstarter av samma förare utesluts ur heat gäller både kval och final.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet.

Avgifter:

Senior/Dam/Vet: 300 kr

Junior: 150 kr

Swish: 123 617 81 56Avanmälan ska ske senast 48h innan första start, annars tillämpas wo-avgift på

500 kr.

Efteranmälan: Dubbel anmälningsavgift.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.

Förare ska vara iklädd overall under prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Emelie Höglund, 073-8378416

Återbud, telefonnummer:

Emelie Höglund, endast SMS 073-8378416

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

sekreterare@westom.se

Depå
Respektera tiden för öppning.Motortystnad vid 22:00.Gånghastighet gäller.Stora fordon (serviceyta över 6x8 m) anges i SMS till 073-8378416.


El
Erhålls inte.

Avlysning
Vid mindre än 50 anmälda förbehåller sig arrangören rätt att avlysa tävlingen.
Startbekräftelse
Erhålls vid fullgjord betalning, senast 16/9.VI FÖRLÄNGER ANMÄLAN TILL 18/9!!

Hemmaförare
Ska anmäla minst 1 funktionär (godkänd av tävlingsledning) minst 15 år, namngesvia SMStill 073-8378416.Hemmaförare förbinder sig att hjälpa till inför och efter tävling.

Speaker
Bröderna Holmudd


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se