Inbjudan till Västerås MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Västerås MS

Tävling:

Cirkus Hjelm

Tävlingen inlagd:

2022-08-09

Tävlingsdatum:

2022-10-01 -> 2022-10-02

Sista anmälningsdatum:

2022-09-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jocke Larsson, 073-05 10 789

Biträdande Tävlingsledare:

Karolina Lindström

Racecontroller:

Kenneth Svensson och Anders Larsson

Domare:

Erik Wahlqvist och Gudrun Hodell

Teknisk chef:

Tobias Hiltunen

Säkerhetschef:

Kalle Herrgård

Miljöchef:

Bert Svanberg
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Västerås MS, Malma 11, Västerås Jocke 073-05 10 789

Tidsplan:

Depån öppnar fredagen den 30/9 kl. 16.00
Anmälan sker vid ingången till depån från fredagen kl. 16.00-21.00 samt lördag kl. 06.00-08.00
Besiktning sker till höger på asfaltsplan från fredag kl. 16.00-21.00 samt lördag kl. 06.00-08.00

Funktionärsmöte vid måltornet 08.00
Förarmöte vid startplattan 08.30, efteråt är det invigning i form av parad med samtliga förare
Första start 09.00, vi kommer att köra 3 omgångar på lördagen men vi kommer endast att köra
till senast 16.30, är inte samtliga heat körda då, så fortsätter heaten under söndagen, före
omgång 4 och 5.

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavlan vid speakertornet och kommer även att finnas digitalt

Tävlingens genomförande:

Delade klasser i seniorklassen RWD/FWD MÅSTE MEDDELAS I ANMÄLAN VILKEN DU ÖNSKAR
START I

Alla erbjuds att köra 3 omgångar på lördag(kör dock inte längre än till 16.30, ev fortsättning
följer på söndagen) samt 2 omgångar på söndagen, alla kval går i 3 varv

Vi har ett alternativspår som vi kommer att använda, vilket alla skall åka 1(en)gång/heat
(tjuvstart= 2ggr i alternativspåret)

6 bils heat i största möjliga mån. Alla heat är förlottade.

Poängberäkning: omgång 1-3 = 7,5,4,3,2,1, omgång 4-5 = 10,7,5,4,3,2, målgång krävs för
poäng i omgången

Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 5,4,3,2,1, skulle särskiljning fortsatt behövas,
tillämpas lottning av sekretariatet

Finaler:
Seniorer A,B,C final för både i RWD och i FWD
Damer A,B,C final
Juniorer A,B,C,D final
Veteraner A,B,C final
Finaler går i 5 varv
Runner up tillämpas(runner up plats kommer att finnas på anvisad plats)

Förare får ta med sig max 3st mekaniker

Depåtystnad från 23.00

Däcks rensning är EJ tillåtet

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

X

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 200st totalt

Startordning:

Senior, dam, junior, veteran

Startuppställning:

max 6st bilar i bredd, ljusstart

Miljö:

Enl. G 6.1 Kom ihåg en 6kg brandsläckare/bil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid första tjuvstart får man bestraffningen att åka 2st jokerlap(alternativspår) en andra tjuvstart av samma person utesluts ur heatet

Däckbegränsning:

Enl folkracereglementet,

Avgifter:

Seniorer: 300kr
Damer: 300kr
Juniorer: 200kr
Veteraner: 300kr

Efteranmälan 200kr

Avanmälan senare än 48h, 500kr

Vid fall av force majeure äger arrangören rätten att i samråd med domare avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister

Vid prisutdelningen skall pristagarna vara klädda knäppt overall

Upplysningar, telefonnummer:

Jocke 073-05 10 789, Micke Hjelm 073-24 73 669, speakerhjelm@gmail.com

Återbud, telefonnummer:

Micke Hjelm 073-24 73 669

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

kjleb@outlook.com;

Delade bilar
Kom ihåg att anmäla delad bil på bägges anmälan

Stora servicefordon
Kom ihåg att meddela om ni kommer med stora servicefordon i
anmälan, samt vilken dag ni kommer

Delade klasser FWD/RWD
Vi kommer att köra med delade klasser FWD/RWD, men endast
i senior klassen MÅSTE MEDDELAS I ANMÄLAN VILKEN DU ÖNSKAR START I

Speaker
Micke Hjelm och Heavy

Anbud
Om man bryter före omgång 3 på lördagen så går din bil på anbud på lördagen,
bryter du under omgång 3-5 går din bil på anbud på söndagen.
Meddela tävlingsledningen om du bryter för helgen före omgång 3, så att vi vet att din bil ska gå
på anbud.
Ej meddelat före omgång 3 startat är = anbud på söndagen


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se