Inbjudan till Tomelilla MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla MK

Tävling:

Höstracet TMK 60 år (ingår i Södras cup)

Tävlingen inlagd:

2022-08-18

Tävlingsdatum:

2022-09-24

Sista anmälningsdatum:

2022-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Christian Nilsson, 0724-02 82 58

Biträdande Tävlingsledare:

Julia Jönsson

Racecontroller:

Magnus Bendroth, Martin Isaksen, Robert Krondahl

Domare:

Rebecca Lennartsson, 0767-63 87 93

Teknisk chef:

Oscar Olsson

Säkerhetschef:

Paul Persson

Miljöchef:

Fredrik Linné
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan Tomelilla

Tidsplan:

Fredag 23/9:
Depån öppnar kl 14:00

Anmälan Race Office på fältet kl 18:00-19:00
Besiktning i besiktningshallen kl 18:30-19:30

Lördag 24/9:
Anmälan Race Office på fältet kl 07:00-07:45
Besiktning i besiktningshallen kl 07:00-08:00

Förarsammanträde kl 08:30 framför klubbstugan.
Första start kl 09:00

Kval 1 och 2 innan lunch.
45 min lunch.
Kval 3 och finaler.

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån, samt digitalt på www.resultattavlan.se Detsamma gäller för heatindelningen. Det är tavlan i depån som är den officiella.

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar á 3 varv, därefter finaler.

Poängberäkning 7-5-4-3-2-1. Poäng från samtliga kval räknas.

Krokiga spåret med alternativspår.

Alternativspåret ska köras en gång/heat och final och är det vänstra spåret i
sista
svängen innan målgång. Förare som ej kör alternativspåret eller kör det mer än
en
gång/heat utesluts ur heatet.

Framkallning till heat sker via heattavlan på backen. Uppställning till start sker i
framkallningsfållorna utanför tvätthallen mot banan, infart genom tvätthallen.

Förare som inte är framme i sin startfålla/uppställningsplats när heatet rullar
ner mot
startplattan, räknas som sen till start och är inte med i heatet.

Startmetod:
Tummen upp från startpersonal, ready-to-race skylt på vänster sida, starten går
när den
gröna tänds.

Efter avslutat heat kör ut genom grinden och direkt till höger över backen till
depån.

Förlottade heat i alla kvalomgångar.
Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte tävlingsledningen beslutar annat.

Vid svartflagg eller teknisk flagga kör ut i ravinen, ner i depån.

Finaler:
A-final körs i alla klasser.
B-final vid minst 18 anmälda
C-final vid minst 25 anmälda. (Gäller vid anmälningstidens utgång.)

Alla finaler körs 5 varv. Runnerup tillämpas i finalerna.

Vid lika poäng särskiljes enligt följande 1:a hand tredje kval, 2:a hand andra kval
etc
därefter lottning. Bästa poäng väljer startspår först.

Runnerup-plats finns utanför grinden mot tvätthallen. Den kan utnyttjas även av
delade
bilar om det skulle behövas

Prisutdelning framför klubbstugan i depån efter avslutad tävling.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Senior - Junior - Dam

Startuppställning:

Max sex bilar på ett led.

Miljö:

Se G2, Bilsportens styrande dokument och G6. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Presenning av lättviktstyp (flätad) ej är godkänd - kan medföra startförbud. Miljöstation finns vid gula ladan, övriga sopor i container

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart startas heatet om direkt. Den förare som orsakat omstarten får maximalt 1 poäng, oavsett placering i heatet. I finalerna bestraffas tjuvstart med uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet

Avgifter:

Senior/Dam: 300kr
Junior: 200kr

Det går att betala med Swish, kort eller kontant.
Betala gärna avgiften i förväg och visa din Swish i anmälan så det går
snabbare.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pris till finalisterna.

Upplysningar, telefonnummer:

Christian Nilsson, Tävlingsledare 0724-02 82 58

Återbud, telefonnummer:

Innan den 18/9 sköter du det själv via mina sidor på anmälan online. Därefter senast 2022-09-21 kl 09:00 ENDAST sms till 076-19 968 90. Bekräftelse på avanmälan skickas dagtid.

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Anbud:

Anbud efter avslutade finaler på samtliga bilar.
Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud.
Anbudslappar finns att hämta i depåsekr hela dagen.
Anbud lämnas i bes.hallen och anbudsförfarandet sker framför klubbstugan.

Avlastning/Lastning:

Sker på fältet. Inga släp i depån. Släpvagnsparkering i skogen utanför det stora
fältet.
Se skyltning.

Depå:

Depån öppnar Fredag 23/9 kl 18:00 och uppställning sker fritt.
Ställ gärna stora bussar längs med kanterna.
Pga av säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.

Mekaniker:

Förare och två mekaniker får entréarmband och dessa delas ut i Raceoffice i
samband
med att föraren anmäler sig. Armband ska sitta på armen vid ingång i depån.

Delad bil:

Anges på anmälan vem man delar bil med.

Protest:

Ev protester lämnas till förarrepresentant som sedan kontaktar
tävlingsledningen. Telnr finns anslaget på anslagstavlan.

Rödflaggat heat:

Förare i ev rödflaggat heat kör direkt till framkallningsfållorna utanför
tvätthallen. I fållorna
får inget mekande göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning
och omstart.
Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten.

Heatet körs om snarast möjligt. Uppställda heat körs först eller enligt annat
beslut från
tävlingsledningen.

Gäller ej vid tjuvstart då det är omstart direkt.

Faktafunktionär Start/Mål:

Ola Schön

Bärgning:

Bilar som behöver lyftas ut med lastmaskinen placeras i skrottfållan nere vid
crossbanan.
Inga bilar lyfts inne i depån.

Kiosk:
Kommer vara öppen i depån och vid banan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se