Inbjudan till Skillingaryds MK, Skillingaryd

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skillingaryds MK, Skillingaryd

Tävling:

Kräftfajten - Inställd pga för få anmälda

Tävlingen inlagd:

2022-08-21

Tävlingsdatum:

2022-09-24

Sista anmälningsdatum:

2022-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pia Thulin 073 - 053 34 00

Biträdande Tävlingsledare:

Sara Mejving 070 - 247 01 19

Racecontroller:

Stefan Argus 070 - 328 90 87 och David Johansson 070 - 367 22 77

Domare:

Michael Sörensen 070 - 914 80 41

Teknisk chef:

Meddelas i PM

Säkerhetschef:

Bo Johansson 070 - 527 65 11

Miljöchef:

och depåchef Mattias Ekstrand 070 - 328 28 32 (kvällstid eller sms)
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Föreberg, Skillingaryd

Tidsplan:

07.00 - 09.00 Anmälan och besiktning
09.30 Förarsammanträde på startplattan
10.00 Första start
Prisutdelning och anbud sker efter avslutad tävling vid cafeterian.

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan samt på raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Enligt Smålandscupens reglemente.
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid särskiljning gäller omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning.
Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng.
Kvalheaten körs i tre varv och finalerna i fem varv.
Kräftfajten har ett alternativspår, varje förare ska köra alternativspåret minst en gång per
heat.
Samtliga kvalomgångar lottas.
Om ni delar bil - ange det på anmälningsblanketten.
Antal finaler enligt Smålandscupens reglemente.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Enligt Smålandscupens reglemente

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Enligt Smålandscupens reglemente

Startordning:

Senior, veteran/dam, junior

Startuppställning:

Sexbilsheat med ljusstart

Miljö:

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt Smålandscupens reglemente

Däckbegränsning:

Enligt FR reglemente och utan slirskydd

Avgifter:

Samtliga seniorer 300:-
Junior 200:-
Efteranmälningsavgift +200:-
Vid färre än 42 anmälda totalt vid anmälningstidens utgång eller vid fall av force majeure äger
arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Depå- och miljöchef Mattias Ekstrand 070 - 328 28 32 (kvällstid eller sms)

Återbud, telefonnummer:

Karin Nyberg 070 - 982 31 77

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

karin.nyberg@samhall.se

Efteranmälan
Om efteranmälan är möjlig - är den öppen till torsdagen den 22
september klockan 18.00. Efteranmälan görs till Karin 070 - 982 31 77

Hemmaförare
Hemmaförare ska anmäla två funktionärer för att erhålla
startbekräftelse. Meddela Sara, senast 18 september klockan 18.00, namn och nummer.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se