Inbjudan till Södra Lappmarkens Motorklubb Vilhelmina

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Södra Lappmarkens Motorklubb Vilhelmina

Tävling:

Mikaeliracet 2022

Tävlingen inlagd:

2022-08-27

Tävlingsdatum:

2022-10-01

Sista anmälningsdatum:

2022-09-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Eriksson 073-8036690

Biträdande Tävlingsledare:

Peder Sundqvist

Racecontroller:

Hendrik Lindroth 073-5890845

Domare:

Stefan Sandström 070-6464378

Teknisk chef:

Jan-Åke Wallin 073-0540212

Säkerhetschef:

Carl-Anton Petersson 076-8358553

Miljöchef:

Linus Bergström 070-3348713
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sibirien Race Way övre Lövliden Vilhelmina

Tidsplan:

Besiktning: fredag 18.00-19.30, lördag 07.15-09.00
Anmälan: fredag 17.45-19.15, lördag 07.00-08.45
Förarsammanträde: 09.30
Första start: 10.00
Anmälan till sekretariatet klubbstugan, besiktning på startplattan

Resultatlistan anslås:

på den officiella anslagstavlan vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Tre kvalomgångar, alla räknas
6-bils heat
Särskiljning 3-2-1, därefter lottning som sker av sekretariatet
Finaler med runner up

Finaler:
Herrar A-B-C
Damer: A-B
Juniorer: A-B
Veteraner: A, vid färre än 6 anmälda, kör dessa bland herrarna

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Minimum 30 startande, Max 150 startande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Junior, Veteran, Dam och Senior

Startuppställning:

Kvalheaten förlottas, startordning efter lottad lista, finaler efter resultat i kvalomgångarna

Miljö:

Se G6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval/finaler: Direkt omstart. Två tjuvstarter av samma förare=uteslutning

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet 2022

Avgifter:

Herrar 300:-
Damer 300:-
Veteraner 300:-
Juniorer gratis

Avgiften betalas vid anmälan, ingen återbetalning vid avanmälan

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister, prisutdelning efter varje avslutad final
Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång
3,2,1, skulle särskiljning fortfarande behöva tillämpas, sker lottning av sekretariatet.
Kvalheaten körs i 3 varv, finaler körs i 5 varv

Upplysningar, telefonnummer:

Olle Gavelin 070-2300566, Fredrik Mattsson 070-5109388

Återbud, telefonnummer:

Irja Wistemar 070-3748910 el. Maria Persson 076-8357660

Anmälan till:

SBF anmälan online.

E-post:

slmkvilhelmina@gmail.com

Alternativspår:
kommer att tillämpas. Samtliga bilar skall i varje heat passera
kontrollpunkt i alternativet en gång, gul flagg i alternativspåret visas med gult blinkande
sken/saftblandare

Bärgning:
Traktor/gaffelbärgning

Straffavgifter
Tävlingsledning och arrangör har befogenhet att efter tillsägelse, ta ut avgift
för de förare/team som ej rättar sig efter de miljöregler som gäller för denna tävling

Rullningar:
Efter rullning är det inte tillåtet att fullfölja heatet. Om man kan, tar man sig ur
bilen omgående och uppsöker sjukvårdare.

Diverse:
Korv, hamburgare, dricka, m.m kommer att säljas i kiosken vid klubbstugan

Övrigt:
Hemmaförare meddelar minst en funktionär senast 26/9, OBS! ALLA hemmaförare
hjälper till före, under och efter tävlingen.

VÄLKOMNA TILL EN FARTFYLLD DAG PÅ SIBIRIEN RACEWAY!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se