Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

Sprint 3

Tävlingen inlagd:

2022-09-03

Tävlingsdatum:

2022-09-24

Sista anmälningsdatum:

2022-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Lars Jakobsson

Domare:

Göran Ekström

Teknisk chef:

Meddelas i PM

Säkerhetschef:


Miljöchef:

Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

Anmälan / Besiktning 09:00
Föraresamanträde 09:30
Mastervarv 09:50

Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan vid i depån. Slutlig resultatlista finns på hemsidan www.folkrace-gotland.se Resultatlista kan erhållas även enligt

Tävlingens genomförande:

Deltävlingen körs med 3 (tre) heat för samtliga deltagare där bästa
tid från ett heat är slutresultat för tävlingen.
Maxtiden för ett heat är 4 min, därefter blir man avflagad.
Tävlande som utgår ur första eller andra heatet har möjlighet att
starta i nästa heat, under förutsättning att tävlingsbilen kan ställas i sådant skick att den
av tekniska chefen kan tillåtas starta, samt under förutsättning att föraren kan starta på
sin ordinarie startplats.

Tidstillägg:
Tjuvstart 10sec
Att köra utanför bansträckning 5 sec/gång
Nerkörning av banmarkering 10 sec/markering
Vid brutet heat = Maxtid 4min.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:

Junior, Dam, Senior, Veteran

Startuppställning:

startar 1 bil med startljus,

Miljö:

Se G6

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart 10sec tidstillägg

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

200:- För samtliga förare

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Samtliga klasser delas pris ut till de tre första.

För särskiljning där flera deltagare har samma tid, räknas den näst
bästa tiden osv.
Där ej särskiljning kan skilja åt tillämpas lottning.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593 (SMS)

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

lasse@follingbo.se

Funktionär
Samtliga boende på Gotland skall medföra en funktionär, Gärna fler


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se