Inbjudan till Bilklubben Dundret

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Bilklubben Dundret

Tävling:

Klubbmästerskap 2022

Tävlingen inlagd:

2022-09-14

Tävlingsdatum:

2022-10-01

Sista anmälningsdatum:

2022-09-28
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tommy Vestin

Biträdande Tävlingsledare:

Vakant

Racecontroller:

Lars Mohrén

Domare:

Benny Karlberg

Teknisk chef:

Knut Johansson

Säkerhetschef:

Ann.Sofi Nordvall

Miljöchef:

Tommy Krigsman
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Lokal tävling

Tävlingsplats:

Dunderbanan/Gällivare Karta och kordinater: http://bilklubbendundret.se/banan.html

Tidsplan:

Lördag 2022-10-01
8:00-09:30 Anmälan
08:00-09:30 Besiktning
10:00 Funktionärssammanträde
10:00 Förarsammanträde vid huvudposteringen
10:30 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan vid sekretariatet löpande under tävling.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen arrangeras utan publik. Varje förare kör 3 kvalomgångar med poängfördelning 9, 7, 5, 3, 2, 1. Alla tre kval räknas. Seniorer kör A, B och C-final (C-final endast vid fler än 20 anmälda, B-final endast vid fler än 10 anmälda)
Dam kör A-final
Veteran kör A-final.
Samtliga juniorer kör final.
Runner up inom respektive klass.
Särskiljning 3-1-2, därefter lottning.
Alternativspår körs EN gång/heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens tävlande för Bilklubben Dundret. Veteraner. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Samtliga anmälda.

Gallringsmetod:

Ingen gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Samtliga anmälda.

Startordning:

Veteran-Junior-Dam-Senior

Startuppställning:

Max 6 startande/heat. Startspår förlottas. I finalerna väljer förarna spår efter inkörda poäng.

Miljö:

Se G2 Enligt gällande reglementen, eget avfall medtages av de tävlande. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, två tjuvstarter medför uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Fritt ej dubb, däcksvärmning/rensning förbjuden

Avgifter:

Seniorer 300 kr
Juniorer 200 kr
damer: 300 kr
Veteran: 300 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
Vandringspokaler till klubbmästarna.

Upplysningar, telefonnummer:

Tommy 070-357 29 75 Benny Karlberg 070-349 74 01

Återbud, telefonnummer:

Tommy 070-357 29 75 Benny Karlberg 070-349 74 01

Anmälan till:

via anmälan online Ange om ni delar bil.

E-post:

tavling@bilklubbendundret.se

Rullning:
Vid rullning är heatet avslutat för berörd bil!

Bärgning:
Kan komma att utföras av traktor med gafflar.

Bilbyten:
Inga bilbyten godkänns oavsett klass!

Depå:
Inga släpvagnar/husvagnar i depån, Bussar på anvisad plats.
Begränsat antal elanslutningar kan erbjudas mot en avgift på 100kr, först till kvarn gäller!
Ingen grillning i depån utan endast på anvisad plats.
Kom ihåg brandsläckare!

OBS!
Hemmaförare måste ange namn och telefonnummer på MINST en funktionär.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se