Inbjudan till Tjörns Motorförening

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tjörns Motorförening

Tävling:

Ö-racet

Tävlingen inlagd:

2023-01-20

Tävlingsdatum:

2023-03-18

Sista anmälningsdatum:

2023-03-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Andersson / 0706-764194

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Lars Davidsson / 0705-512108

Domare:

Petra Larsson / 0738-000105

Teknisk chef:

Håkan Olausson / 0703-889972

Säkerhetschef:

Leif Gunvaldsson / 0706-704946

Miljöchef:

Per Gunvaldsson / 0735-396591
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Fagerfjällsbanan Budalsvägen 281 471 98 Fagerfjäll

Tidsplan:

Anmälan i depån 07.00-09.00.

Besiktning 07.00-09.00 på startplattan

Förarsammanträde 09.30 på startplattan.

Första start 10.00

Prisutdelning sker direkt efter avslutad A-final Seniorer, framför resultattavlan i depån.

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan på speakertornet, samt på resultattavlan.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör minst 3 kvalomgångar, beroende på antal startande i varje klass

Antal finaler beror på antal startande.

Infoformation om kval och finler kommer att meddelas på förarsammanträdet.

Kvalen 3 varv, finaler 5 varv. Runner-up tillämpas.

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.

Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2 och därefter lottning.

Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, veteraner och damer

Antal startande i respektive klass:

xxx

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st

Startordning:

Anges på förarsammanträdet

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G 6:1. Nya regler angående pressening! Se gemensamma regler (Bulletin)

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Senior, Dam, Veteran 300kr
Juniorer 200kr

WO-avgift 24 timmar innan tävlingen 500 kr kommer debiteras

Efteranmälan + 100 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Förare skall vara iklädd knäppt föraroverall vid prisutdelningen.


Upplysningar, telefonnummer:

Håkan / 0703-889972

Återbud, telefonnummer:

Louise / 0702-464027

Anmälan till:

Anmälanonline.se

E-post:

Louise.berndtsson@svenskakyrkan.se

Delad bil
Skall tydligt stå med vem ni delar och vilka klasser ni kör

Efteranmälan, telefonnummer :
Louise / 0702-464027

Vatten :
Finns EJ drickbart vatten på anläggningen

Dragbilar :
Har ni större dragfordon kontakta arrangören


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se