Inbjudan till Skövde MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skövde MK

Tävling:

INSTÄLLD! (okörbart, vattensjuk bana) Äggsprinten, deltävling 1 i Västsprinten

Tävlingen inlagd:

2023-03-06

Tävlingsdatum:

2023-04-07

Sista anmälningsdatum:

2023-04-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Klas-Åke Fredén 0766772162

Biträdande Tävlingsledare:

---

Racecontroller:

Klas-Åke Fredén 0766772162

Domare:

Börje Fröberg 0705118301

Teknisk chef:

Bengt-Göran Åberg 0702457031

Säkerhetschef:

Petter Karlsson 0701468037

Miljöchef:

Oscar Arvidsson 0733916821
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Skövde Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan: 07:00 - 08:45

Besiktning: 07:00 - 09:00

Funktionärsmöte vid startplattan 09:00

Förarsammanträde vid startplattan 09:30

Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 omgångar, varav de 2 bästa tiderna slås samman till en totaltid.
Vid ej start eller avbruten omgång erhålls maxtid, vilken är 5 min.
Särskiljning vid lika totaltid räknas bästa tid i omgången 3, 2 och 1.

Klasser: Junior, Damer, Senior framhjulsdrift, Senior bakhjulsdrift och Veteraner.
Det går att dela bil inom samma klass.
Skriv i anmälan vilken klass ni ska åka samt om ni delar bil och med vem.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer framhjulsdrift, Seniorer bakhjulsdrift, juniorer, damer och veteraner,

Antal startande i respektive klass:

---

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

110 ordinarie 20 reserver

Startordning:

Startnummerordning

Startuppställning:

En och en

Miljö:

Enligt G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Ingen tid erhålls

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet, ej dubbdäck

Avgifter:

Juniorer: Gratis

Seniorer: 300:-

Damer: 300:-

Veteraner: 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Beroende på antal startande dock minst 3 priser i varje klass.

Poäng delas ut enligt Västsprintens regler. Se cupens Facebooksida: "Väst Sprinten"

Upplysningar, telefonnummer:

Daniel Klang 0738202900

Återbud, telefonnummer:

Roland Magnusson, 0708650598

Anmälan till:

Roland Magnusson, 0708650598

E-post:

roland.magnussonfrostemyren@telia.com

Delade bilar:
Var vänlig uppge i anmälan om ni delar bil och med vem/vilka. Det går att
dela bil i samma klass

Bak- eller framhjulsdrift:
Var vänlig uppge i anmälan om ni kör bak- eller framhjulsdrift.

Kiosk:
Kiosken kommer att vara öppen.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se